Erasmus +

 

Program Unije 2021-2027

Erasmus + (Erasmus + Programme)

Proračun programa u EUR:

26,2 milijarde EUR

O programu ukratko:

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Obuhvaća programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja (odgoj i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), mladih i sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Usmjeren je povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program se posebno usredotočio na uključivost i dopiranje do većeg broja osoba s manje mogućnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

KA1 Mobilnost u svrhu učenja

KA2 Suradnja među organizacijama i ustanovama

KA3 Potpora razvoju politika i suradnji

Prihvatljivi korisnici:

Program je otvoren za sudjelovanje javnih i privatnih pravnih subjekata koji su aktivni u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

Aktualni natječaji:

Natječaj s pripadajućim rokovima za program Erasmus+ 2022.

Uredba

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:189:FULL&from=HR

Godišnji radni program/akcijski plan 

Annual Work Programme 2021

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2021-annual-work-programme-erasmus-union-programme-education-training-youth-and_en

Nadležno tijelo EK

Europska komisija, službene stranice (europa.eu)

Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) www.mzo.gov.hr za područje obrazovanja i osposobljavanja

Središnji državni ured za demografiju i mlade (SDUDM) https://demografijaimladi.gov.hr/ za područje mladih

Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) https://www.mobilnost.hr/ Nacionalna agencija/provedbeno tijelo

Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:

Ministarstvo turizma i sporta https://mint.gov.hr/ – za područje sporta

Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:

MZO – državni tajnik: Ivica Šušak, DTVO@mzo.hr

SDUDM – državna tajnica: Željka Josić, dr.med., +385 1 555 7111, sdudm@demografijaimladi.hr

Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:

AMPEU – ravnateljica: Antonija Gladović, mr.sc., 385 1 5556 498; info@ampeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X