Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između deset mediteranskih država članica Europske unije i tri države nečlanice.

Opći cilj Programa Mediteran je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi …) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže sredstva za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz mediteranskog područja. Projekti se provode po modulima Modul 1: Strategije i politika; Modul 2: Testiranje implementacije pilot projekata na programskom području; Modul 3: Transnacionalna kapitalizacija ili u kombinaciji navedenih modula.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.

 

Programsko područje

10 EU država članica:
Sve regije: Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka
Francuska: 5 regija – Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes
Italija: 19 regija – Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany, Umbria, Valle D’Aoste, Veneto
Portugal: 3 regije – Algarve, Alentejo, Lisbonne
Španjolska: 6 autonomnih regija – Andalusia, Aragon, Catalonia, Balearic islands, Murcia, Valencia i 2 autonomna grada – Ceuta and Melilla
Velika Britanija: 1 regija – Gibraltar
3 IPA države:
Sve regije: Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA sredstava iznosi 233.678.308 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85% (odnosno 50% za mala i srednja poduzeća koja sudjeluju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću (eng. General Block Exemption Regulation – GBER)), dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta (tematski cilj 1)
Prioritetna os 2– Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljena područja (tematski cilj 4)
Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana (tematski cilj 6)
Prioritetna os 4 – Jačanje upravljanja Mediteranom (tematski cilj 11)

 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur sa sjedištem u Marseilleu, Francuska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu modularnih projektnih prijedloga trajao je od 2. rujna do 2. studenog 2015. godine. Ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijedloga je u tijeku, a ugovaranje se očekuje u drugoj polovici 2016. godine.

Pred-prijavna faza Poziva na dostavu horizontalnih projektnih prijedloga otvorena je od 10 studenog 2015. godine do 11. siječnja 2016. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:

Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje (do 20%).

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa http://interreg-med.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: marko.opancar@mrrfeu.hr.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X