Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te će raditi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate.

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 262 milijuna eura za transnacionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, okolišne i resursne učinkovitosti, bolje povezanosti regije te jačanja institucionalnih kapaciteta.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

 

Programsko područje

9 EU država članica:
Sve regije: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija,
Njemačka: 2 regije – Baden-Württemberg i Bayern
5 IPA država:
Sve regije: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija
ENI države
Sve regije: Moldavija
Ukrajina: 4 pokrajine – Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast i Odessa Oblast

 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 262.989.839 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA sredstava iznosi 202.095.405 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija (tematski cilj 1)
Prioritetna os 2– Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija (tematski cilj 6)
Prioritetna os 3 – Bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska regija (tematski cilj 7)
Prioritetna os 4 – Dobro upravljanje Dunavskom regijom (tematski cilj 11)

 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju sa sjedištem u Budimpešti, Mađarska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga odvijat će se u dva koraka. Prijave za prvi korak bile su otvorene od 23. rujna do 3. studenog 2015. godine. U tijeku je ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijedloga, a poziv u drugi korak planira se za proljeće 2016. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:

Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.interreg-danube.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: ivan.lajtman@mrrfeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X