Program transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije. Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže sredstva za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Financirani projekti će proizvesti konkretne i vidljive rezultate kao odgovor na utvrđene izazove programskog područja i adresirati razvojne potrebe na integrirani način.

Projekti koji se fokusiraju isključivo na akademsku suradnju, osnovno istraživanje ili imaju za cilj samo umrežavanje i razmjenu iskustava te ne prikazuju prijenos outputa proizašlih iz “mekih” aktivnosti (istraživanja, studija i dr.) u konkretne i održive rezultate neće se financirati iz Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. godine.

 

Programsko područje

9 EU država članica:
Sve regije: Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija,
Njemačka: 8 regija – Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Italija: 9 regija – Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, and Veneto

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 298.987.026 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 246.581.112 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije te do 80% za prijavitelje EU regija izvan programskog područja, dok preostalih postotak trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe (tematski cilj 1)
Prioritetna os 2– Suradnja na izradi strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 u Središnjoj Europi (tematski cilj 4)
Prioritetna os 3 – Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi (tematski cilj 6)
Prioritetna os 4 – Suradnja u području prometa u svrhu boljeg povezivanja Središnje Europe (tematski cilj 7)

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Grad Beč, Austrija. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga odvijao se u dva koraka te je bio otvoren od 12. veljače do 4. prosinca 2015. godine. U tijeku je ocjenjivanje zaprimljenih projektnih prijedloga, a ugovaranje se očekuje u travnju 2016. godine, nakon čega se planira objava drugog poziva.

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:

 

Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje.
Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.interreg-central.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: ivan.lajtman@mrrfeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X