INTERREG V-B Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između četiri države članice Europske unije i četiri države nečlanice.

Opći cilj Programa je djelovati kao voditelj politika i inovator upravljanja među partnerskim državama. To će se postići poticanjem europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.

Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine.
Programsko područje

4 EU države članice:
Sve regije: Hrvatska, Grčka i Slovenija
Italija: 12 regija i 2 pokrajine – Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento
4 IPA države:
Sve regije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija
Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 117.918.198 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i IPA sredstava iznosi 99.156.616 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.
Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Inovativna i pametna regija (tematski cilj 1)
Prioritetna os 2– Održiva regija (tematski cilj 6)
Prioritetna os 3 – Povezana regija (tematski cilj 7)
Prioritetna os 4 – Potpora upravljanju EUSAIR-om (Jadransko-jonskom strategijom) (tematski cilj 11)
Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Regija Emilia-Romagna sa sjedištem u Bologni, Italija. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga planira se u prvom kvartalu 2016. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:

Prijavitelji iz država članica EU izvan programskog područja nisu prihvatljivi, dok javna tijela iz trećih zemalja imaju mogućnost prijave no ne mogu se sufinancirati sredstvima programa.

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.adrioninterreg.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: pavle.plamenac@mrrfeu.hr.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X