Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji predstavljaju značajan dio Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG – doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.

Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske slijednik je programa iz prethodne financijske perspektive (2007.-2013.) i on se u slučaju obje zemlje financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Glavna svrha programa prekogranične suradnje financiranih iz EU fondova je smanjiti negativne učinke granica kao administrativnih, pravnih i fizičkih zapreka, riješiti zajedničke probleme i iskoristiti neiskorištene potencijale Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama.

Zbog svojeg ograničenog opsega i specifičnosti prekograničnog statusa, program je usmjeren na pružanje potpore odabranim strateškim aktivnostima i pilot projektima iz prioritetnih područja, dok veća infrastrukturna ulaganja nisu planirana. Naglasak je ponajprije stavljen na poticanje gospodarske suradnje, kroz rješavanje problema slabe povezanosti i nepovoljnog gospodarskog okruženja; poboljšanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa, odnosno sprječavanje njihovog gubitka; poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura; te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.

Fokus programa blago je pomaknut prema jačanju i širenju već postojećih mreža suradnje, odnosno prema uspostavi čvrstih temelja za dinamičnu i trajnu prekograničnu suradnju. Program stavlja i naglasak na poticanje održive gospodarske suradnje u regiji uz zadržavanje kontinuiteta aktivnosti.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 7. rujna 2015. godine.

 

Programsko područje

Programsko područje sastoji se od sljedećih statističkih NUTS III regija:
3 županije s mađarske strane: Zala, Baranya, Somogy
8 županija s hrvatske strane: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska,Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija

 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 73.900.027 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 60.824.406 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Ekonomski razvoj (tematski cilj 3)
Prioritetna os 2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara (tematski cilj 6)
Prioritetna os 3 – Suradnja (tematski cilj 11)
Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje (tematski cilj 10)

 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Ured Premijera Mađarske sa sjedištem u Budimpešti. Ujedno, pripremu i provedbu Programa koordiniraju i nacionalna tijela partnerskih zemalja, i to Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske te zamjenik državnog tajnika u okviru Ureda Premijera Mađarske.

 

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga planira se za siječanj/veljaču 2016. godine.

 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo

U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:
Tijela javne vlasti;
Tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima;
Neprofitne organizacije čija djelatnost je uređena privatnim zakonima.
Detalji će se definirati u uputama za prijavitelje.

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.huhr-cbc.com te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: margareta.anicic@mrrfeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X