Međuregionalna suradnja

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.

 

1. INTERACT III 2014.-2020.

 

INTERACT III je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. Program INTERACT III sufinancira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i pokriva cijeli teritorij Europske Unije, Norveške i Švicarske. Ograničen je izborom na jedan tematski cilj kako bi se povećao utjecaj na Kohezijsku politiku u cijeloj Uniji i kako bi se dobilo najviše iz međuregionalne suradnje radi jačanja učinkovitosti Kohezijske politike u okviru ulaganja za rast i radna mjesta te kako bi se pridonijelo ciljevima europske teritorijalne suradnje.

Opći cilj programa INTERACT III je razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje. Na taj način, program je usredotočen na poboljšanje tri specifična područja:

 

1. Upravljanje i kontrola kapaciteta ETS programa
Ovaj specifični cilj pridonosi učinkovitoj i djelotvornijoj provedbi programa teritorijalne suradnje naglašavajući prijelaz prema pojednostavljenom i standardiziranom upravljanju programom. U sklopu ovog cilja će se identificirati i podržati prijenos dobrih praksi kroz istraživanje, trening i umrežavanje aktivnosti vezanih za upravljanje ETS programima svih komponenti.

 

2. Kapaciteti u području europske teritorijalne suradnje u dostizanju i komuniciranju programskih rezultata
ETC programi traže sve više podršku na relevantnim tematskim područjima jer sa novim zakonskim paketom za programsko razdoblje 2014. – 2020., koncentracija i fokus na rezultate znači dodatne napore za programskih tijela. Te institucije imaju iskustva s provedbom, ali nisu uvijek stručnjaci u tematskim ciljevima utvrđenim Regulativom. INTERACT III osigurava tematsku potporu ETS programima, u skladu s CPR i ETS Uredbama i tematskim ciljevima odabranim od strane programa.

 

3. Upravljačka sposobnost za provođenje inovativnih pristupa, npr. kroz Europsku skupinu za teritorijalnu suradnju (EGTC), makro-regionalne strategije i suradnju u ostalim programima
INTERACT III će usredotočiti svoju pozornost na istraživanje, umrežavanje i diseminaciju aktivnosti inovativnih alata koji se mogu koristiti za potrebe suradnje. Teme kao što su EGTS, revolving fondovi, usklađivanje financiranja, integrirana teritorijalna ulaganja su glavni problemi koje se trebaju rješavati. Osim toga, veze će biti uspostavljene s drugim programima i stalan kontakt s Europskom komisijom će osigurati dosljednost u poslanim porukama prema ETS zajednici.

INTERACT III pruža usluge koje obuhvaćaju tailor-made savjetodavne usluge o pojedinim pitanjima putem treninga, seminara, radionica, sastanaka, konferencija i alata uključujući materijale kao što su udžbenici i studije, predlošci dokumenata, on-line informacije, baze podataka, e-alate, EU-promotivne kampanje i sl. Ove usluge se prvenstveno odnose na tijela koja su odgovorna za upravljanje ETS programima, a u manjoj mjeri i na druge dionike koji će također imati koristi, uključujući suradnju na vanjskim granicama EU-a koja se financira iz programa IPA II i ENI.

U cilju pružanja navedenih usluga, svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska, u razdoblju 2014. – 2020. su izdvojile za Program ukupno 46.340.000,00 EUR (od čega je 39.390.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 6.950.000,00 EUR sufinanciranje država članica). Uprava Programa će ostati u Bratislavi s četiri vanjska ureda (Turku, Valencia, Viborg i Beč).

 

2. INTERREG VC 2014.-2020.

 

INTERREG EUROPA promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju. To će biti učinjeno kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Program pokriva cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s proračunom od 359.000.000,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija programa ima dvije funkcije. S jedne strane, gradeći iskustvo međuregionalne suradnje program će zadovoljiti potrebe kako bi se olakšala kontinuirana kapitalizacija dobre prakse u regionalnoj politici i omogućilo dionicima na regionalnoj razini iz cijele Europe da iskoriste releventna iskustva i praksu da osnaže svoje politike. S druge strane, program će poduprijeti međuregionalnu suradnju između regionalnih aktera posvećenih učenju i prijenosu dobrih praksi sa specifičnim ciljem pripreme integracije naučenih lekcija kroz suradnju u regionalnim politkama, akcijama, a posebno kroz programe za rast i zapošljavanje, europsku teritorijalnu suradnju itd.

Država članice Programa su se dogovorile da primjene načelo koncentracije kao dio strategije programa. Usmjerenost programa na ograničeni broj temtaskih ciljeva povećava potencijal za napraviti značajan utjecaj na regionalne politike u cijeloj EU unutar odabranih područja. Također će dati programu veću težinu u uvjetima klasterizacije i kapitalizacije prikupljenih rezultata projekta u podržanim temama koje će povećati strateški značaj programa na europskom nivou.
U sklopu programa odabrane su sljedeće četiri teme kako bi se najbolje iskoristila sredstva:

 

1. Istraživanje i inovacije

 

2. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća

 

3. Ekonomija s niskom razinom ugljika

 

4. Okolišna i resursna učinkovitost

 

3. ESPON 2014.-2020.

 

Program je namijenjen razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.

Za više informacija:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20513

 

4. URBACT 2014.-2020.

 

Program URBACT namijenjen je razmjeni iskustava gradova u izradi razvojnih strateških dokumenata kao i povezivanju s nacionalnim prioritetima i strategijama.

Za više informacija:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26155

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X