Carina 2020. (Customs 2020)

Program CARINA 2020. uređen je Uredbom br. 1294/2013 EP i Vijeća od 11. prosinca 2013.

PRORAČUN PROGRAMA – 522,9 milijuna eura


CILJ

Program CARINA 2020 podržavat će suradnju između nadležnih carinskih tijela EU kako bi se njihova učinkovitost maksimizirala. Program će olakšati umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuku među osobljem, a u isto vrijeme će financirati IT sustave kako bi se omogućio razvoj elektronske carine te davati potporu funkcioniranju i modernizaciji Carinske unije s ciljem unaprjeđenja obavljanja carinskih aktivnosti na području EU.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Ojačati interno tržište kroz učinkovitu carinsku uniju
  2. Podržati rad carinske unije kroz suradnju zemalja sudionica, nadležnih tijela, dužnosnika i vanjskih stručnjaka

AKTIVNOSTI

POTENCIJALNI KORISNICI

Sve aktivnosti unutar Programa namijenjene su službenicima zaposlenima u carinskim tijelima država koje sudjeluju u Programu.

Države članice EU, države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje te partnerske države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva pod uvjetom da postignu dovoljnu razinu približavanja relevantnog zakonodavstva i administrativnih postupaka onima u EU.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo financija

Stipe Župan, pomoćnik ministra

Kontakt:

Silvija Šplajt

01 6211 479; silvija.splajt@carina.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X