Natječaji

Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

Status

Zatvoren
28.06.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

21.250.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je  7. prosinca 2017. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifičnog cilja 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Riječ je novom pristupu integriranih ulaganja u pet odabranih depriviranih pilot područja (Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom), a s ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja. U Intervencijskom planu Grada Petrinje i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega će ovaj Poziv biti usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Petrinje.

Prihvatljivi prijavitelji:  Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje

Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna alokacija: 21.250.000,00 HRK

Vrste potpora: regionalne potpore i de minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi na poveznici:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=6dba021e-5cc8-42a8-83f8-ddf9f8f9d4de

Informativna radionica za poduzetnike održat će se 20. prosinca 2017. od 10 – 12 sati  u Petrinji, POU Hrvatski dom, Matije Gupca 2.

Sudjelovanje na info radionici potrebno je prijaviti na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/1lwtaXc04wFCXTM6gqXHhEVZWGtLlz0gdag9O8iuZx4U/edit

OBAVIJEST

Obavještavamo prijavitelje kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji“ (referenti broj: KK.08.2.1.10), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo Izmjenu Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Petrinje (KLASA: 910-02/17-02/6, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-35) i Izmjene Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za Grad Petrinju (KLASA: 910-02/17-02/6, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-34).

Naime, budući da je iskazani interes za dobivanje regionalnih državnih potpora temeljem Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za Grad Petrinju bio znatno manji od interesa za dobivanjem de minimis potpora, Ministarstvo je u skladu s točkom 1.5. Uputa za prijavitelje odlučilo preraspodijeliti sredstva između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva, dok je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva ostao nepromijenjen.

Program de minimis potpora je izmijenjen na način da su se preostala raspoloživa sredstva regionalnih državnih potpora prenamijenila za njihovo korištenje u obliku de minimis potpora kroz donesenu Izmjenu Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Petrinje (KLASA: 910-02/17-02/6, URBROJ: 538-08-2-2-1/281-20-35) te se u naredno vrijeme očekuje nastavak donošenja Odluka o financiranju za zaprimljene projektne prijedloge koji su uspješno završili prethodne faze odabira.

Izmijenjeni Programi potpora su objavljeni u sustavu eFondovi te su dostupni putem sljedeće poveznice:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6

VAŽNO – 5. IZMJENA POZIVA!

Dana 7. veljače 2019. godine objavljena je peta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“. Navedena izmjena se primjenjuje od 7. veljače 2019. godine.

Ovom izmjenom poziva donose se Dopune Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Petrinje.

U dokumentaciji Poziva mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 3. Izjava prijavitelja
  • Prilog 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Sažetak izmjena svih odredbi dokumentacije poziva dostupan je u dokumentu naziva PETA IZMJENA dokumentacije poziva.

Izmjena Poziva objavljena  je u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6

VAŽNO – 4. IZMJENA POZIVA!

Dana 21.12.2018. godine objavljena je četvrta izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“. Navedena izmjena se primjenjuje od 21.12.2018. godine.

Ovom izmjenom Poziva mijenja se Program dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Petrinje (dokument naziva Izmjene i dopune Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Petrinje).

Osim Programa dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Petrinje, ovom izmjenom dokumentacije mijenjaju se i sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Izmjene svih odredbi dokumentacije poziva dostupne su u dokumentu naziva ČETVRTA IZMJENA dokumentacije poziva.

VAŽNO – OBAVIJEST!

REGISTRACIJA OPG-A I SLOBODNIH ZANIMANJA U SUSTAVU eFONDOVI

Sustav eFondovi je trenutno povezan sa OIB Registrom, Sudskim i Obrtnim registrom iz kojih automatski dohvaća podatke, a povezivanje s ostalim relevantnim registrima i upisnicima planirano je u skorijoj budućnosti.

Ako se prilikom registracije pojavi poruka „Nije moguće dohvatiti podatke jer OIB ne postoji u OIB registru“, molimo obratite se na adresu elektroničke pošte efondovi.podrska@mrrfeu.hr za pomoć pri registraciji.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

VAŽNO – OBAVIJEST!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je način podnošenja projektnih prijava u sustavu eFondovi promijenjen.

Projektnu prijavu je prije podnošenja nužno staviti u status „Spremno za slanje“, pri čemu se vrše sve provjere Prijavnog obrasca. Opisana funkcionalnost je uvedena kako bi se provjere izvršile ranije i sustav eFondovi rasteretio prilikom podnošenja projektnih prijava.

Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijava “Podnesi” izmještena je na početnu stranicu prijavitelja te će biti vidljiva samo Ovlaštenoj osobi nakon što se po ispunjavanju prijavnog obrasca odabere akcija “Spremi za slanje”.

Proces podnošenja detaljno je opisan u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala i na Vašem korisničkom sučelju.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA!

Dana 17.5.2018. godine objavljena je treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“. Navedena izmjena se primjenjuje od 17.5.2018. godine.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga se pomiče na 15.6.2018. godine od 11:00 sati.

Izmjene svih odredbi dokumentacije poziva dostupne su u sažetku izmjena (dokument naziva TREĆA IZMJENA dokumentacije poziva).

Ovom izmjenom dokumentacije se mijenjaju sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac – elektronska verzija dostupna u sustavu eFondovi (http://efondovi.mrrfeu.hr)
  • Obrazac 3. Izjava Prijavitelja
  • Prilog 1. Posebni uvjeti Nacrt ugovora
  • Prilog 7. Provjera prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Izmjena Poziva objavljena  je u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=6dba021e-5cc8-42a8-83f8-ddf9f8f9d4de

VAŽNO – 2. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji“, referentna oznaka: KK.08.2.1.10, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 27.4.2018. objavilo drugu izmjenu Poziva kojom se isključivo odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga s 30.4.2018. na 18.5.2018.

Najavljujemo kako će u narednom razdoblju biti objavljene nove izmjene manjeg značaja sa ciljem pojednostavljenja dokumentacije Poziva.

Izmjena poziva objavljena je na u sustavu eFondovi na poveznici:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=6dba021e-5cc8-42a8-83f8-ddf9f8f9d4de

VAŽNO- 1. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji, referentna oznaka: KK.08.2.1.10, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 29.12.2017. objavilo prvu izmjena Poziva objavljenog dana 7.12.2017., kojom se između ostalog izmjenjuje rok za zaprimanje projektnih prijedloga.

Izmjena poziva objavljena je na u sustavu eFondovi na poveznici:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=6dba021e-5cc8-42a8-83f8-ddf9f8f9d4de

 

PITANJA I ODGOVORI 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ippetrinja.poduzetnistvo@mrrfeu.hr

Pitanja i odgovore moguće je pronaći na poveznicihttps://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=23fa698b-f40a-4416-beca-a7770185c3a6&pozivVersionId=b6308d5c-f64a-4730-8a67-e2e32a9f4660

Informativne radionice

Informativna radionica za poduzetnike održat će se 20. prosinca 2017. od 10 - 12 sati u Petrinji, POU Hrvatski dom, Matije Gupca 2.

Sudjelovanje na info radionici potrebno je prijaviti na poveznici:
https://docs.google.com/forms/d/1lwtaXc04wFCXTM6gqXHhEVZWGtLlz0gdag9O8iuZx4U/edit

Prezentacija s radionice (prije 1. izmjene Poziva):

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X