Natječaji

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

Status

Zatvoren
28.02.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zdravlje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Zdravstvene institucije

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 32.925.230,04 HRK.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 13.416.022,56 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 19.509.207,48 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

 

Vrijednost natječaja

32.925.230,04 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.  Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Opći cilj operacije: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi operacije:

  • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
  • Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

 

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 unutar Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ u razdoblju od 2. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 8:00h do 30. rujna 2018. godine (nedjelja) do 24:00h. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 do 12. listopada 2018. g. (petak) do 12:00 h te PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 2 u razdoblju od 20. rujna 2018. g. (četvrtak) u 15:00 do 12. listopada 2018. g. (petak) u 12:00. Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 1. veljače 2019. godine (petak) do 12.00 sati.  Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 1. srpnja 2019. godine do 12.00 sati.  Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 1. listopada 2019. godine do 12.00 sati.  Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 31. prosinca 2019. godine do 12.00 sati.  Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga za KOMPONENTU 1 i KOMPONENTU 2 do 1. ožujka 2020. godine do 12.00 sati.  Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!! Ministarstvo zdravstva,  Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 28. veljače 2020. godine objavilo je Prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ (UP.02.2.1.04). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!! Dana 28. veljače 2020. godine Ministarstvo zdravstva,  Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ (UP.02.2.1.04). Zatvaranje predmetnoga Poziva objavljuje se zbog iscrpljenja financijske omotnice predmetnoga Poziva. Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!! 

Dana 1. srpnja 2019. godine ministar zdravstva donio je 1. Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! 

Dana 20. rujna 2019. godine ministar zdravstva donio je 2. Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! 

Dana 14. siječnja 2020. godine ministar zdravstva donio je 3. Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!! 

Dana 4. kolovoza 2020. godine ministar zdravstva donio je 4. Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

Dokumentacija

Pitanja i odgovori

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-1-1.pdf


VAŽNO!!!  Dana 12. travnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 1 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 4.5.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-2..pdf


VAŽNO!!!  Dana 4. svibnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 2 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 4.5.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-3.pdf


VAŽNO!!!  Dana 14. svibnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 3 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 14.5.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-4.pdf


VAŽNO!!!  Dana 11. lipnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 4 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 11.6.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-5.pdf


VAŽNO!!!  Dana 18. lipnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 5 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 18.6.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-6.pdf


VAŽNO!!!  Dana 18. lipnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 6 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 18.6.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-7.pdf


VAŽNO!!!  Dana 21. lipnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 7 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 21.6.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-8.pdf


VAŽNO!!!  Dana 11. srpnja 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 8 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 11.7.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-9.pdf


VAŽNO!!!  Dana 12. rujna 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 9 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 12.9.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-10.pdf


VAŽNO!!!  Dana 14. rujna 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 10 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 14.9.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-11.pdf


VAŽNO!!!  Dana 8. studenoga 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 11 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 8.11.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-12.pdf


VAŽNO!!!  Dana 24. prosinca 2018. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 12 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 24.12.2018.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-13.pdf


VAŽNO!!!  Dana 10. travnja 2019. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 13 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 10.4.2019.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-14.pdf


VAŽNO!!!  Dana 8. svibnja 2019. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 14 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 8.5.2019.

QA-Promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-Faza-1-set-15.pdf


VAŽNO!!!  Dana 15. svibnja 2019. g. Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument QA - Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 1- set 15 u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje.
Datum: 15.5.2019.

Informativne radionice

VAŽNO!!!

DODATNA INFORMATIVNA RADIONICA - ZAGREB

Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja, održat će se dodatna informativna radionica u Zagrebu, 23. travnja 2018. godine u 10:00 h u Ministarstvu zdravstva (Velika dvorana), Ksaver 200a.

Datum: 23. travnja 2018. godine

Mjesto i vrijeme održavanja: Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a (Velika dvorana) u 10:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

https://goo.gl/forms/LP4IEdaThDg4TwWi1

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

Materijale  predstavljene na informativnim radionicama možete pronaći OVDJE.

INFORMATIVNA RADIONICA- ZAGREB

Datum: 20. travnja 2018. godine 

Mjesto i vrijeme održavanja: Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a (Velika dvorana) u 10:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

https://goo.gl/forms/KpihkGMy02Fa47wc2

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

 

INFORMATIVNA RADIONICA- OSIJEK

Datum: 19. travnja 2018. godine 

Mjesto i vrijeme održavanja: Sveučilište u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3 u 13:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

https://goo.gl/forms/hEcdnrNsd9daca6n2

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

 

INFORMATIVNA RADIONICA- SPLIT

Datum: 13. travnja 2018. godine 

Mjesto i vrijeme održavanja:  Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1 u 10:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

https://goo.gl/forms/Qr0tCdbWAaPG0vaz1

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

 

INFORMATIVNA RADIONICA- RIJEKA

Datum12. travnja 2018. godine

Mjesto i vrijeme održavanja: Medicinski fakultet u Rijeci, Ul. Braće Branchetta 20/1 (predavaonica br.2)  u 12:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

https://goo.gl/forms/TqnYQmWVMpi47IgJ2

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

 

INFORMATIVNE RADIONICE

Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Radionica je usmjerena na predstavnike potencijalnih prijavitelja, kako je navedeno u dokumentaciji samog Poziva.

U sklopu ovoga Poziva održat će se najmanje 4 informativne radionice za sve prihvatljive prijavitelje, kako slijedi:

RIJEKA – 12. travnja 2018. godine

SPLIT- 13. travnja 2018. godine

OSIJEK- 19. travnja 2018. godine

ZAGREB- 20. travnja 2018. godine

Za svaku radionicu bit će naknadno objavljeno vrijeme i mjesto održavanja, uz priloženi obrazac za prijavu, te je potrebno pratiti stranicu

S obzirom na ograničenost prostornih kapaciteta, ljubazno molimo da se po instituciji prijave najviše dvije osobe.

Nadležna institucija

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel. 01 4607 555
fax. 01 4677 076
eu.fondovi@miz.hr
www.zdravlje.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X