Kontakti

Svi kontakti
Ruralni razvoj
Teritorijalna suradnja
Energija
Klima
Poljoprivreda
Zdravlje
Turizam
IRI
IKT
Obrazovanje
Socijalna uključenost
Zastita okolisa
Pomorstvo
Zapošljavanje
Promet
Poduzetništvo
Upravljanje
Ostalo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Nacionalno tijelo

Kontrolno tijelo

Tijelo za ovjeravanje

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.gov.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Nacionalno tijelo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Koordinacijsko tijelo

OP Konkurentnost i kohezija

Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6109 201
office@mps.hr
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
www.mps.hr
www.ruralnirazvoj.hr

Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6443 185
fax. 01 6443 200
eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://euribarstvo.hr/

Razdoblje 2014. - 2020.

Program ruralnog razvoja

Upravljačko tijelo

OP za pomorstvo i ribarstvo

Upravljačko tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr

efrr-financiranje@mzo.hr

mzo.gov.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.gospodarstvo.gov.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
tel. 01 4866 666
fax. 01 4866 560
esf@min-kulture.hr
www.min-kulture.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822

pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel. 01 4607 555
fax. 01 4677 076
eu.fondovi@miz.hr
www.zdravlje.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
eufondovi@mints.hr
mint.gov.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb
tel. 01 6002 700
fax. 01 6002 851
info@apprrr.hr
www.apprrr.hr

 

Razdoblje 2014. - 2020.

OP za pomorstvo i ribarstvo

Posredničko tijelo

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb
tel. 01 4599 810
fax. 01 4599 811
esf@udruge.vlada.hr
info@udruge.vlada.hr
udruge.vlada.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo financija

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
tel. 01 4591 333
fax. 01 4922 583
informiranje@mfin.hr
www.mfin.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Tijelo za ovjeravanje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije- HAMAG-BICRO

Ksaver 208, 10 000 Zagreb
tel. 01 4881 015
fax. 01 4881 009
hamagbicro@hamagbicro.hr
www.hamagbicro.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
tel. 01 6042 400
fax. 01 6042 598
info@safu.hr
www.safu.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatske vode

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
tel. 01 6307 333
fax. 01 6307 686
voda@voda.hr
www.voda.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb
tel. 01 6126 000
fax. 01 6126 038
cesdfc@hzz.hr
hzz@hzz.hr
www.hzz.hr
www.hzz.hr/dfc

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih- ASOO

Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6274 666
fax. 01 6274 698
defco@asoo.hr
www.asoo.hr/defco

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 2

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Štrigina 1a, 10 000 Zagreb
tel. 01 2399 100
fax. 01 2399 111
zaklada@civilnodrustvo.hr
zaklada.civilnodrustvo.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 5391 800
fax. 01 5391 810
kontakt@fzoeu.hr
www.fzoeu.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Alexandera von Humboldta 4/V, 10 000 Zagreb
tel. 01 4585 999
fax. 01 4585 995
pisarnica@arpa.hr
www.arpa.hr

Razdoblje 2014.-2020.

Neovisno revizijsko tijelo

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X