Optimizacija gradnje i remonta brodova kroz energetske uštede i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u brodogradilištu DALMONT d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.1.03.0288

Naziv projekta

Optimizacija gradnje i remonta brodova kroz energetske uštede i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u brodogradilištu DALMONT d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

84138883296

Naziv tvrtke ili organizacije

Dalmont d.o.o.

Osoba za kontakt

Izabela Linčić Mužić

Lokacija

Primorsko-goranska , Kraljevica

Kontakt telefon

0038551283151

Email

izabela.lincic-muzic@dalmont.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

01. 02. 2023.

Rok za dostavu ponuda

01. 03. 2023.

Kratak opis nabave

S ciljem povećanja upotrebe obnovljivih izvora energije provedbom projekta predviđena je ugradnja fotonaponske elektrane koja je predmet ovog Poziva na dostavu ponuda, a koja će služiti za proizvodnju električne energije s paralelnim spajanjem na distributivnu mrežu te će se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu, s ciljem potrošnje proizvedene električne energije za vlastite potrebe.

Priloženi dokumenti

Odluka o odabiru.PDF


Datum: 13.3.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X