Tenders

Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

Status

Closed
30.06.2021.

Tender type

Referentna oznaka

KK.07.4.2.30

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Partneri na ovom projektu su:

  • Grad Solin – OIB: 40642464411
  • Hrvatske ceste – OIB: 55545787885
  • Lučka uprava Split – OIB: 06992092556
  • Županijska uprava za ceste Split – OIB: 65717231356

Nije dopušteno naknadno uvođenje novih partnera na projektu.

Availability of funds

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 82.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije)

Projekt se može sufinancirati u iznosu do 85% prihvatljivih izdataka, do utvrđenog maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu.

Tablica 1. Raspoloživa sredstva po izvorima financiranja za projekt uvođenja inteligentnih transportnih sustava na
funkcionalnom prometnom području Grada Splita
1. Ukupna bespovratna sredstva 85%
(Sredstva Europske unije)
82.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva izuzev dijela koji se odnosi na troškove osoblja partnera na projektu.
  • sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku
    njihovog nastanka izuzev dijela koji se odnosi na troškove osoblja partnera na projektu.

Partneri na projektu obvezni su osigurati sredstva za financiranje:

  • razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektne stavke koja se odnosi na plaće njihovih zaposlenika te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka projektne stavke zaposlenika.
  • sredstva za financiranje neprihvatljiv troškova plaća njihovih zaposlenika, neovisno o trenutku njihova nastanka.

Tender value

82.000.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Connectivity and mobility

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X