Tenders

Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

Status

Closed
30.09.2021.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

KK.07.4.2.29

Area

Subscribers

Availability of funds

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga iznosi do 364.800.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 5.000.000,00 kuna (Sredstva Europske unije).
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu iznosi do 122.800.00,00 kuna (Sredstva Europske unije).

Postotak sufinanciranja iz KF-a smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.

Intenzitet potpore utvrđuje se prema metodi diskontiranih neto prihoda, kako je određeno odredbama članka 61. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. dopunjena Uredbom 2018/1046.

MMPI kao Posredničko tijelo razine 1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovoga Poziva.

Obveze prijavitelja vezane uz financiranje projekta

Prijavitelji se obvezuju iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (sve što ne predstavlja sredstva EU) osigurati:
- Sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova/izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka u sklopu ovog Poziva
- Sredstva za financiranje neprihvatljivih izdataka unutar projekta, neovisno o trenutku njihovog nastanka.

 

Tender value

364.800.000,00 kn

Fund

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Connectivity and mobility

Summary

Sorry, this entry is only available in Croatian.

Competent institution

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X