Natječaji

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.1.14

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

38.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

 

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 48.600.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK

Predmet Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom,  primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Svrha (cilj) Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi.

VAŽNO! (5. lipnja 2020.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, KK.03.2.1.14, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 38.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, obavještavamo prijavitelje da je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat dana 28. svibnja 2020. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 10.600.000,00 kn te sada iznosi 48.600.000,00 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

VAŽNO! (23. siječnja 2020.) – Obavijest o zatvaranju Poziva

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake KK.03.2.1.14  da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj PozivZatvaranje Poziva stupa na snagu dana 23. siječnja 2020. godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE –OBUSTAVA POZIVA (4. studenog 2019.)

Sukladno prethodnoj najavi obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga na Pozivu „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake KK.03.2.1.14.

Obustava će trajati će do 31. siječnja 2020. godine (11:00:00 sati).

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE – NAJAVA PRIVREMENE OBUSTAVE POZIVA (30. listopada 2019.)

Uzimajući u obzir iznos odobrenih te zatraženih bespovratnih potpora zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake KK.03.2.1.14, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva koja će stupiti na snagu od 4. studenog 2019. godine (11:00:00 sati) a trajat će do 31. siječnja 2020. godine (11:00:00 sati).

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi od strane Posredničkog tijela razine 2 – Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)” (KK.03.2.1.14.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 14. kolovoza 2019. godine 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”, referentne oznake: KK.03.2.1.14. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 11. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama 2. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 2. Izmjene Poziva izmijenjen je isključivo sljedeći dokument:

Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

 

Važna obavijest 11. lipnja 2018.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je način podnošenja projektnih prijava u sustavu eFondovi promijenjen.

Projektnu prijavu je prije podnošenja nužno staviti u status „Spremno za slanje“, pri čemu se vrše sve provjere Prijavnog obrasca. Opisana funkcionalnost je uvedena kako bi se provjere izvršile ranije i sustav eFondovi rasteretio prilikom podnošenja projektnih prijava.

Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijava “Podnesi” izmještena je na početnu stranicu prijavitelja te će biti vidljiva samo Ovlaštenoj osobi nakon što se po ispunjavanju prijavnog obrasca odabere akcija “Spremi za slanje”.

Proces podnošenja detaljno je opisan u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala eFondovi i na Vašem korisničkom sučelju.

 

VAŽNA OBAVIJEST! (11. svibnja 2018.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”, referentna oznaka KK.03.2.1.14, kojom se, između ostalog, mijenja početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 14. svibnja 2018. u 09:00 sati na 11. lipnja 2018. godine u 11:00 sati.

Osim manjih tehničkih izmjena u Prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava,  izmijenjene su odredbe Kriterija  za ocjenjivanje kvalitete u dijelu “Doprinos projekta rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju”. Odgovarajuće izmjene unesene su u Upute za Prijavitelje, dopunjen je Prilog 13. Upute za popunjavanje Prijavnog obrasca  te je izmijenjen Sažetak Poziva.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST!  8. svibnja 2018.

Najavljujemo skoru izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)“, referentna oznaka KK.03.2.1.14, kojom se odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 14. svibnja 2018. na 11. lipnja 2018. godine. Prva izmjena natječajne dokumentacije bit će objavljena odmah po odobrenju iste.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ održat će se u ponedjeljak, 7. svibnja 2018. s početkom u 11 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

 

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

 

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2vKSUsg

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X