Natječaji

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Status

Zatvoren
18.05.2020.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.5.2.04

Partneri

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje iz točke 1.6. Uputa za Prijavitelje.

Pozvani Prijavitelji odabrani su na temelju sljedećih kriterija:

  • obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje u skladu s odredbama članka 67. Zakona o zaštiti prirode i na temelju Odluke o odabiru oporavilišta za divlje životinje (KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4) od 11. travnja 2017. godine

Raspoloživost sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava KF-a predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 66.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 kuna
  • najviši iznos 6.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

 

Vrijednost natječaja

66.000.000,00 kn

Fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima a koje su:

  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane,
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Svrha poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima koje će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu. Minimalna ciljana vrijednost pokazatelja koju odabrani projekti moraju ostvariti najkasnije do završetka razdoblja provedbe projekta ovisi i o tome da li se kapacitet oporavilišta povećava za jedinke iz skupina/vrsta (i kategorije nastamba) koje su određene kao prioritetne u točki 1.3.1. Uputa za prijavitelje.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ da će se, sukladno navedenom u točki 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga Uputa za prijavitelje_II. izmjena, Poziv zatvoriti 18. svibnja 2020.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!

Obavještavaju se potencijalni prijavitelji o izmjenama Poziva na dostavu projektnih prijedloga koje se odnose na zamjenu priloga (dokumenta) naziva Prilog 1.4. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 1.4. Pravila o financijskim korekcijama_ I. izmjena.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!

Popis Korisnika s kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – OVDJE

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori verzija 6.0


Pitanja i odgovori verzija 6.0
Datum: 7.5.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori verzija 5.0

Pitanja i odgovori verzija 5.0 Datum: 5.5.2020.

Pitanja i odgovori verzija 4

Pitanja i odgovori verzija 4 Datum: 4.5.2020.

Pitanja i odgovori verzija 3.0

Pitanja i odgovori verzija 3.0 Datum: 27.12.2019.

Informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) organizira informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine u prostorijama MZOE, Zagreb, Radnička cesta 80, 3. kat (aneks), velika dvorana, s početkom u 12 sati.

Obavijest o održavanju informativne radionice objavljena je i na stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr te stranicama Ministarstva www.mzoe.hr i www.opzo-opkk.hr .

Ovim putem molimo da Vaše cijenjene prijave na informativnu radionicu dostavite najkasnije do petka, 26. travnja 2019. godine do 12 sati na adresu skop@mzoe.hr te Vas radi ograničenog broja mjesta, obavještavamo kako je broj sudionika ograničen na najviše 2 po prijavitelju.

NAPOMENA* Informacije o prijavama, eventualne promjene u vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objaviti će se na gore navedenim internetskim stranicama.

Prezentaciju s održane radionice preuzmite OVDJE

 

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X