Natječaji

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Zapošljavanje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

 

VAŽNO!

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 30. prosinca 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. siječnja 2020. godine do kraja dana.

VAŽNO!

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 31. listopada 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

VAŽNO!

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 30. rujna 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. listopada 2019. godine do kraja dana.

 

VAŽNO!

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 26. lipnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. rujna 2019. godine do kraja dana.

 

VAŽNO

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 29. travnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. lipnja 2019. godine do kraja dana.

VAŽNO

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 26. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. travnja 2019. godine do kraja dana.

VAŽNO!  

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 31. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

 

 

 

Vrijednost natječaja

99.918.750,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

 

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

 

VAŽNO!

Dana 15. veljače 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.1.1.06 „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, ukupnog iznosa 99.918.750,00  kn, donijelo je 4. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 16.351.304,09 kn.

VAŽNO!  

 Dana 15. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o izmjeni 3. Odluke o financiranju koju možete preuzeti pod dokumentacijom Poziva.

VAŽNO!

ESF – UP.02.1.1.06.- 3. Odluka o financiranju

Dana 15. studenog 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.1.1.06 „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, ukupnog iznosa 99.918.750,00  kn, donijelo je 3. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 12.534.151,18 kn.

VAŽNO!!!

Produljenje obustave Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Dana 31. kolovoza 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. prosinca 2018. godine do kraja dana

VAŽNO !!!

Dana 20. travnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 1. Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

Obustava ESF Poziva UP.02.1.1.06.

Dana 13. ožujka 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je obustavu ESF Poziva ”Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”, u periodu od 12. ožujka 2018. od 16:00h, pa sve do 01. rujna 2018. godine do 24:00hKako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, trajni poziv obustavlja se na određeno vrijeme u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 120% ukupno raspoloživog iznosa. Kako dosadašnji broj zaprimljenih prijava značajno premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Poziv se obustavlja počevši od 12. ožujka 2018. u 16:00, pa do kraja dana 01. rujna 2018. godine. Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge, donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.
Pozivamo Vas da i nadalje pratite daljnje informacije vezano uz predmetni Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  

Dana 12. siječnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je prvu Izmjenu natječajne dokumentacije, a svi izmijenjeni dokumenti dostupni su za preuzimanje dolje niže.

Dokumentacija

5. Odluka o financiranjuDatum: 20.9.2019.

4. Odluka o financiranjuDatum: 20.2.2019.

3. Odluka o financiranjuDatum: 27.11.2018.

2. Odluka o financiranjuDatum: 27.7.2018.

1. Odluka o financiranjuDatum: 20.4.2018.

Pitanja i odgovori br. 18Datum: 27.12.2017.

Pitanja i odgovori br. 17Datum: 27.12.2017.

Pitanja i odgovori br. 16Datum: 27.12.2017.

Pitanja i odgovori br. 15Datum: 27.12.2017.

Pitanja i odgovori br. 14Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 13


Izmijenjeni odgovor iz dokumenta br. 12
Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 12Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 11Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 10Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 9Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 8Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 7Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 6Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 5Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 4Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 3Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 2Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori br. 1Datum: 29.11.2017.

Obrazac 3. Izjava partneraDatum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Prezentacija s info-radionice

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X