Natječaji

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Status

Zatvoren
31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Ostalo

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Ustanova socijalne skrbi

Ustanova u kulturi

Raspoloživost sredstava

U okviru ovog Poziva povećana je alokacija s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, sukladno Odluci o povećanju alokacije donesene od ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, Predraga Štromara. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije

Sažetak

OBAVIJEST od 13. kolovoza 2019. godine – Nova Pravila o financijskim korekcijama

Poštovani potencijalni prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte ugovorene, odnosno koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (14.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’.

VAŽNO – Obavijest prijaviteljima o 3. izmjeni Poziva zbog povećanja alokacije

Dana 21.3.2019. godine objavljena je 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) objavljenog 16.11.2017., a zatvorenog 4.2.2019. godine.

Nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv. S ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti i minimalni bodovni prag određen u Pozivu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 1.110.000.000,00 kuna na 1.155.000.000,00 kuna.

U okviru 3. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_3. corrigendum
 2. KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_3. corrigendum
 3. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_3. corrigendum

Po objavi 3. izmjene Poziva, svi prijavitelji koji su podnijeli projektne prijedloge u razdoblju od 4. do 5. rujna 2018. godine, a za koje je postupak dodjele još uvijek u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga pisanim putem od strane Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

VAŽNO – Obavijest potencijalnim prijaviteljima o zatvaranju Poziva 4.2.2019.!

29.1.2019. – Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) da će se zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv zatvoriti s danom 4. veljače 2019. godine.

Svi prijavitelji koji su podnijeli projektne prijedloge u razdoblju od 4. do 5. rujna 2018. godine, a za koje je postupak dodjele još uvijek u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga pisanim putem od strane Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

VAŽNO – 5.9.2018., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) da je s danom 5. rujna 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 5. rujna 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 5. veljače 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr , www.strukturnifondovi.hr  i  www.mgipu.hr.

Sukladno prethodnoj obavijesti, Prijave za stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) se više ne zaprimaju.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Posredničko tijelo razine 1 neće odgovarati.

VAŽNO – 5. rujna 2018., obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 da se zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv očekuje  uskoro privremena obustava Poziva. Prijave za stručnu podršku FZOEU/SEU se s ovom objavom neće više zaprimati.

Ovom obaviješću se ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva.

VAŽNO – 26. srpnja 2018., obavijest prijaviteljima!

II. IZMJENA POZIVA – Ponovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ od 4. rujna 2018.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.       KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum

2.       KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum

3.       KK.04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum

4.       KK.04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum

Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), da sukladno točki 2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Uputa za prijavitelje, je dozvoljeno podnošenje samo jednog projektnog prijedloga po zgradi, odnosno svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.

Slijedom istog ukoliko je prijavitelj prethodno podnio projektni prijedlog za zgradu, a koji je još uvijek aktivan, tada je potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prvotnu prijavu. Ukoliko je prijavitelj uložio prigovor od kojeg želi odustati, tada je  potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prigovor.

PITANJA I ODGOVORI

Potencijalni prijavitelji moći će od 6. kolovoza 2018. ponovno kontinuirano postavljati pitanja vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva na adresu elektroničke pošte ee4@mgipu.hr najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr , http://efondovi.mrrfeu.hr  i www.mgipu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

VAŽNI ROKOVI

DatumAktivnost
od 06.08.2018. Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške FZOEU (od 9:00 h)
od 06.08.2018. Mogućnost ponovnog podnošenja upita za pojašnjenjem na ee4@mgipu.hr
08.08.2018. Informativna radionica
22.08.2018. Informativna radionica
05.09.2018. Informativna radionica
od 04.09.2018. Ponovna dostava (podnošenje) projektnih prijedloga (od 9:00 h)

 

Obavijest prijaviteljima!

VAŽNO! Ponovno otvaranje Poziva 4c1.4 ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’

Obavještavamo potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04) da će se Poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog završetka postupka odabira velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna.

Točan iznos bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju te točno vrijeme (sat) kada započinje zaprimanje projektnih prijedloga bit će objavljeni najkasnije 7 kalendarskih dana prije objave Poziva.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane FZOEU/SEU, skrećemo pažnju na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’
U okviru ovog Poziva bilo je osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, te je na ovaj Poziv s danom 5. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu  dosegnuo 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. Iz navedenih razloga Poziv je bio obustavljen na određeno vrijeme do 07. svibnja 2018. godine, te se današnjom objavom najavljuje njegovo ponovno otvaranje s 4. rujna 2018. godine.

Podsjećamo da se ovim Pozivom podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti. Projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice
 • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica bit će objavljeni najmanje 10 kalendarskih dana prije njihova održavanja, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Potencijalni prijavitelji moći će za vrijeme trajanja Poziva od 04. rujna 2018. godine kontinuirano postavljati pitanja na ee4@mgipu.hr  do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 

Obavijest prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, obustava na određeno vrijeme

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.1.04 https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/ da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 05. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegnuo 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijatelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga, s danom 05. veljače 2018. u 23.59 sati Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 07. svibnja 2018. godine.

 Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr, www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr .

Slijedom obavijesti od 01. veljače 2018. godine, vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU),  za potencijalne prijavitelje koji su se prijavili za stručnu podršku FZOEU/SEU do 2. veljače 2018. godine u 14:00 sati, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. Navedeno ističemo jer se ovom obaviješću ne prejudicira da je za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške dovršen do trenutka obustave Poziva.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista PT1 neće odgovarati.

 

Obavijest prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijava – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, najava obustave na određeno vrijeme

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.1.04 https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 30. siječnja 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 165% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga planira se uskoro, točnije tijekom tjedna od 5. veljače do 9. veljače 2018. privremeno zatvaranje Poziva za dostavu projektnih prijava Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04).

Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), skrećemo pažnju na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Slijedom navedenoga, potencijalni prijavitelji mogu se prijaviti za stručnu podršku FZOEU/SEU, kako je ista navedena u točki 3.1. Uputa za prijavitelje, najkasnije do 2. veljače 2018.u 14:00 sati. Za prijave za stručnu podršku koji se podnesu prije navedenog roka, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. Navedeno ističemo jer se ovom obaviješću ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva.

 

Obavijest prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijava – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora!!!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijava KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 18. siječnja 2018. ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 100% ukupnog raspoloživog iznosa Poziva.

Iz navedenog razloga, ovim putem, skrećemo pažnju potencijalnim prijaviteljima na odredbu Uputa za prijavitelje – točku 3.3. kojom je navedeno da se Poziv obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a.

OBAVIJEST!!!

Slijedom stupanja na snagu nove Uredbe o indeksu razvijenosti (NN 131/17) od 29. prosinca 2017. te nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) od 01. siječnja 2018. godine, te posljedično upita o eventualnoj primjeni odredbi istih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (ref. broj: KK.04.2.1.04) (u daljnjem tekstu PDP), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se u provedbi PDP-a, Uputa za prijavitelje, točaka 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava (Tablica 2.) i 4.2.2 Faza 2. (Tablica 6. – podkriteriji odabira 7.1.1. i 7.2.2.), primjenjivati odredbe Uredbe o indeksu razvijenosti (NN 63/10, 158/13) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. (NN 158/13), a kako je navedeno u točki 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje.

Isto je predviđeno kako bi se osiguralo jednako postupanje prema potencijalnim prijaviteljima, odnosno radi nedovođenja prijavitelja u eventualno nepovoljniji položaj, s obzirom na to da su uvjeti predmetnog Poziva poznati i objavljeni 16. studenoga 2017. godine, te kao takvi komunicirani prema potencijalnim prijaviteljima i služili kao osnova za planiranje i pripremu projektnih prijedloga.

I. IZMJENA POZIVA!!!

15. prosinca 2017. – Objavljena je 1. izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Izmjena se odnosi na odgodu roka za dostavu projektnih prijedloga na 15. siječnja 2018 u 9 h te na dodatnu dokumentaciju koja se ovim putem dostavlja za pomoć korisnicima sustava eFondovi.

U okviru I. izmjene Poziva u dijelu Upute za prijavitelje dodani su sljedeći dokumenti:

 1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_1. corrigendum
 2. KK.04.2.1.04 Sazetak poziva_1. corrigendum
 3. KK.04.2.1.04 Aneks 2._1. corrigendum
 4. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_1. Corrigendum

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Pozivom će se podupirati provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 15.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Dokumentacija

20190830_Pregled-potpisanih-ugovora_4c1.4.pdfDatum: 30.8.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

PREGLED POTPISANIH UGOVORA

Pregled potpisanih ugovora u okviru Poziva 4c1.4. Datum: 11.6.2018.

PREGLED POTPISANIH UGOVORA

Pregled potpisanih ugovora u okviru Poziva 4c1.4. Datum: 8.6.2018.

Informativne radionice

INFORMATIVNE RADIONICE

Informativne radionice namijenjene su potencijalnim prijaviteljima na poziv iz tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne (regionalne) samouprave, javnih ustanova ili ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

Predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na radionicama pojašnjavaju postupak prijave, a predstavnici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentiraju mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.

Budući da je poziv 05.09.2018.g. privremeno obustavljen do 05.02.2019.g. informativne radionice do daljnjega se ne održavaju.

Termini održanih radionica:

 • 03.01.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 17.01.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 07.02.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 21.02.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 07.03.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 21.03.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 04.04.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 18.04.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 02.05.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 08.08.2018. (srijeda) - Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 22.08.2018. (srijeda) - Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 05.09.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana

 

PROVEDBENE RADIONICE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira provedbene radionice za uspješne Prijavitelje koji su već dobili odluku o financiranju svojih projekata energetske obnove u sklopu Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Svrha radionica je pripremiti korisnike i provesti ih kroz procedure provedbe ugovorenih projekata. Uz djelatnike Ministarstva na radionicama aktivno sudjeluju i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji govore o procesu provedbe projekta i izazova u provedbi.

Radionice se održavaju u Velikoj dvorani Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulice Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb. Za provedbene radionice ne zaprimaju se prijave već su polaznici radionica direktno kontaktirani od strane Ministarstva.

Termini održanih radionica:

 • 16.05.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 06.06.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 20.06.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 04.07.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 18.07.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 19.09.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 03.10.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 17.10.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 07.11.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 21.11.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 05.12.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 19.12.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 23.01.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 02.02.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 20.02.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 06.03.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 20.03.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 03.04.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 17.04.2019. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
  od 11:00 sati, Velika Dvorana

 

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822

pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X