Natječaji

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Status

Otvoren
Od 16.11.2017.
Do 31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Energija

Ostalo

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Ustanova socijalne skrbi

Ustanova u kulturi

Raspoloživost sredstava

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije

Sažetak

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’.

OBAVIJEST!!!

Slijedom stupanja na snagu nove Uredbe o indeksu razvijenosti (NN 131/17) od 29. prosinca 2017. te nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) od 01. siječnja 2018. godine, te posljedično upita o eventualnoj primjeni odredbi istih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (ref. broj: KK.04.2.1.04) (u daljnjem tekstu PDP), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se u provedbi PDP-a, Uputa za prijavitelje, točaka 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava (Tablica 2.) i 4.2.2 Faza 2. (Tablica 6. – podkriteriji odabira 7.1.1. i 7.2.2.), primjenjivati odredbe Uredbe o indeksu razvijenosti (NN 63/10, 158/13) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. (NN 158/13), a kako je navedeno u točki 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje.

Isto je predviđeno kako bi se osiguralo jednako postupanje prema potencijalnim prijaviteljima, odnosno radi nedovođenja prijavitelja u eventualno nepovoljniji položaj, s obzirom na to da su uvjeti predmetnog Poziva poznati i objavljeni 16. studenoga 2017. godine, te kao takvi komunicirani prema potencijalnim prijaviteljima i služili kao osnova za planiranje i pripremu projektnih prijedloga.

I. IZMJENA POZIVA!!!

15. prosinca 2017. – Objavljena je 1. izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Izmjena se odnosi na odgodu roka za dostavu projektnih prijedloga na 15. siječnja 2018 u 9 h te na dodatnu dokumentaciju koja se ovim putem dostavlja za pomoć korisnicima sustava eFondovi.

U okviru I. izmjene Poziva u dijelu Upute za prijavitelje dodani su sljedeći dokumenti:

  1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_1. corrigendum
  2. KK.04.2.1.04 Sazetak poziva_1. corrigendum
  3. KK.04.2.1.04 Aneks 2._1. corrigendum
  4. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_1. Corrigendum

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Pozivom će se podupirati provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 15.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Dokumentacija

I. izmjena pozivaDatum: 21.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Pitanja i odgovori

20180112_pitanja-i-odgovori_KK.04.2.1.04.pdfDatum: 12.1.2018. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr, http://efondovi.mrrfeu.hr i www.mgipu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ee4@mgipu.hr Datum: 20.12.2017.

Informativne radionice

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira informativne radionice za potencijalne Prijavitelje u sklopu Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima iz tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne (regionalne) samouprave, javnih ustanova ili ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom (dva predstavnika/zaposlenika po potencijalnom prijavitelju), a održavat će se u Velikoj dvorani Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulice Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb.

Prijave se vrše isključivo putem OBRASCA PRIJAVE a lista sudionika radionice bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici najkasnije dva dana prije održavanja radionice.

Napominjemo da je zbog ograničenog kapaciteta dvorane ograničen i broj potencijalnih sudionika, stoga sve zainteresirane pozivamo na što raniju prijavu.

Radionice će se održati u sljedećim terminima:

03.01.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

17.01.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

07.02.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

21.02.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

07.03.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

21.03.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

04.04.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

08.04.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

02.05.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

16.05.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana

Nadležna institucija

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
glasnogovornica@mgipu.hr
www.mgipu.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X