Tenders

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Status

Closed
18.05.2020.

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

KK.06.5.2.04

Partneri

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima odnosno pravnim osobama koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje i koji su odabrani Odlukom o odabiru oporavilišta za divlje životinje iz točke 1.6. Uputa za Prijavitelje.

Pozvani Prijavitelji odabrani su na temelju sljedećih kriterija:

  • obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje u skladu s odredbama članka 67. Zakona o zaštiti prirode i na temelju Odluke o odabiru oporavilišta za divlje životinje (KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4) od 11. travnja 2017. godine

Availability of funds

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava, u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava KF-a predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 66.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 kuna
  • najviši iznos 6.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Detaljnije informacije potražite OVDJE

 

Tender value

66.000.000,00 kn

Fund

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

Predmet poziva je doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima a koje su:

  • strogo zaštićene zavičajne vrste životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane,
  • zaplijenjene ili oduzete strogo zaštićene životinje, kao i životinje divljih vrsta zaplijenjene sukladno posebnom propisu kojim se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Svrha poziva je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima koje će rezultirati povećanim kapacitetom za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu. Minimalna ciljana vrijednost pokazatelja koju odabrani projekti moraju ostvariti najkasnije do završetka razdoblja provedbe projekta ovisi i o tome da li se kapacitet oporavilišta povećava za jedinke iz skupina/vrsta (i kategorije nastamba) koje su određene kao prioritetne u točki 1.3.1. Uputa za prijavitelje.

FAQ

Pitanja i odgovori verzija 6.0


Pitanja i odgovori verzija 6.0
Datum: 7.5.2020. - Browse past versions

Pitanja i odgovori verzija 5.0

Pitanja i odgovori verzija 5.0 Datum: 5.5.2020.

Pitanja i odgovori verzija 4

Pitanja i odgovori verzija 4 Datum: 4.5.2020.

Pitanja i odgovori verzija 3.0

Pitanja i odgovori verzija 3.0 Datum: 27.12.2019.

Workshops

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) organizira informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine u prostorijama MZOE, Zagreb, Radnička cesta 80, 3. kat (aneks), velika dvorana, s početkom u 12 sati.

Obavijest o održavanju informativne radionice objavljena je i na stranicama www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr te stranicama Ministarstva www.mzoe.hr i www.opzo-opkk.hr .

Ovim putem molimo da Vaše cijenjene prijave na informativnu radionicu dostavite najkasnije do petka, 26. travnja 2019. godine do 12 sati na adresu skop@mzoe.hr te Vas radi ograničenog broja mjesta, obavještavamo kako je broj sudionika ograničen na najviše 2 po prijavitelju.

NAPOMENA* Informacije o prijavama, eventualne promjene u vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objaviti će se na gore navedenim internetskim stranicama.

Prezentaciju s održane radionice preuzmite OVDJE

Competent institution

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X