Tenders

ITU- Sustav poduzetničkih zona

Status

Closed
09.08.2019.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.23

Area

Other

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Availability of funds

25.647.084,79 HRK

Tender value

29.089.397,87 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Business competitiveness

Summary

Cilj poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  25.647.084,79 HRKNajniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 2.500.000,00 HRK
  • najviši iznos 18.000.000,00 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta. Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

U sklopu ovog Poziva korisnik ima pravo zatražiti predujam. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju po ovom Pozivu ne smatraju se državnom potporom.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Urbane aglomeracije Rijeka. Prijavitelj se na Poziv mora prijaviti samostalno. Partnerstvo nije dozvoljeno.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog poziva su

  1. Razvoj (gradnja nove i/ili obnova i proširenje postojeće) zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona te zelene infrastrukture koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
  2. Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija (izrada potrebne projektne dokumentacije) uz uvjet da su projektom predviđene i prihvatljive aktivnosti opisane u točki 1 sukladno napomeni niže.
  3. Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom)
  4. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s točkom 5.6 Uputa)
  5. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8 Uputa)

Napomena: Po ovom Pozivu nije dozvoljena prijava projektnih prijedloga koji se odnose samo na pripremu projektne/tehničke dokumentacije za bilo koju od gore navedenih aktivnosti. Ova odredba NE utječe na prihvatljivost troškova pripreme dokumentacije (vidi točku 2.9) s obzirom da se isti smatraju dijelom ulaganja i kao takvi planiraju u sklopu pripadajuće aktivnosti.

 

Geografska ograničenja

Projekt se u cijelosti provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 9. kolovoza 2019. godine u 23:59 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. svibnja 2019. godine.

Workshops

Informativna radionica za prijavitelje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Sustav poduzetničkih zona”, koja će se održati u ponedjeljak 8. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati prostorijama Grada Rijeke na adresi Korzo 16, soba 213 (2. kat) u Rijeka.

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Sustav poduzetničkih zona“, održane 8. srpnja 2019. u Rijeci, dostupan je na sljedećoj poveznici:

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X