Natječaji

Znakovi kvalitete

Status

Otvoren
Od 10.09.2018.
Do 29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

7.500.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11., namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”,

–        „Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

–          Hrvatske gospodarske komore

–          Hrvatske obrtničke komore

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 7.500.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.   

 Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P16-zk@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

OBAVIJEST 4. siječnja 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, referentna oznaka KK.03.2.1.11. Izmjene su unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Prvom izmjenom Poziva razdoblje za podnošenje projektnih prijedloga istječe 29. lipnja 2020. godine u 15:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

 

Informativna radionica za prijavitelje

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.) održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. s početkom u 11.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb)

Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2LeTAJ0

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Znakovi kvalitete “, referentna oznaka KK.03.2.1.11, održane 31. kolovoza 2018., dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=yBLnqHgNVWA

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X