Natječaji

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Status

Otvoren
Od 18.07.2016.
Do 28.02.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Ustanova socijalne skrbi

Raspoloživost sredstava

Ukupna sredstva 71.424.800,00 HRK Minimalni iznos potpore: 152.000,00 Maksimalni iznos potpore: 15.200.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

71.424.800,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.2. Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7. Uputa, a koje će se provoditi u 13 domova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva
podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva:
prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Bespovratna sredstva mogu se po pojedinom prijavitelju dodijeliti u skladu sa sljedećim minimalnim i maksimalnim iznosima:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 71.424.800,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 152.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.200.000,00 HRK

MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.
Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

 

20.12.2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz privremeno otvorenog poziva u trajni otvoreni s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

4.12.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ (KK.08.1.3.02)  prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz trajno otvorenog u privremeno otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.
31. 10. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva kojom se usklađuje Obrazac 2. Izjava prijavitelja s člankom 2.4. Kriteriji za isključenje prijavitelja Uputa za prijavitelje. 

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Na temelju procedure pitanja i odgovora te informativne radionice za prihvatljive prijavitelje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi prvi ispravak dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02.
 
Prvi ispravak natječajne dokumentacije je dostavljen prihvatljivim prijaviteljima.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: djeca.mladi@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Dokumentacija

Upute za prijavitelje



Datum: 30.11.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

I. Izmjena poziva



Datum: 30.11.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

II. Izmjena poziva



Datum: 30.11.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

KK.08.1.3.02 paket dokumentacije


III izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

KK.08.1.3.02 Ispravak dokumentacije


III izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

KK.08.1.3.02


Pregled potpisanih Ugovora
Datum: 20.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

KK.08.1.3.02 Sažetak poziva


IV izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

9a3.2 UzP


Upute za prijavitelje nakon IV izmjene poziva
Datum: 15.1.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Pitanja i odgovori

Q&A prosinac 2017


postavljena pitanja i odgovori na ista
Datum: 15.1.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 280

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X