Natječaji

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Status

Otvoren
Od 21.07.2020.
Do 30.06.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.2.2.14

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja

150.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Nadalje, operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati.

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 12.10.2020.

Dana 12. listopada 2020. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije. Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu nadležne ustrojstvene jedinice za podnošenje zahtjeva za dostavom informacija za fazu donošenja Odluke o financiranju unutar točke 6.6 Osiguranje dostupnosti informacija o postupku dodjele. Nadalje, izmijenjen je opis načina bodovanja prilikom ocjene kvalitete i iznos koeficijenta kriterija odabira br. 3.1. unutar točke 6.2. Procjena kvalitete. Preostale izmjene dokumentacije Poziva proizlaze iz činjenice da je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike postalo pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Navedene izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju izmjene Uputa za prijavitelje, Posebnih uvjeta ugovora, Općih uvjeta ugovora, Postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Izjave prijavitelja i Izjave partnera. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

VAŽNO! – OBUSTAVA ESF POZIVA 26. KOLOVOZA 2020. – ZA SKUPINU 2

Dana 26. kolovoza 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“ i to za Skupinu 2 – „Pružanje usluge komunikacijskog posrednika“, u razdoblju od 26. kolovoza 2020. u 10:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za pojedinu skupinu Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 2, Poziv se obustavlja za Skupinu 2 počevši od 26. kolovoza 2020. u 10:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen za Skupinu 2, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.

 

VAŽNO! – OBUSTAVA ESF POZIVA 29. RUJNA 2020. – ZA SKUPINU 1

Dana 29. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pravni sljednik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“ i to za Skupinu 1 – „Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom“, u razdoblju od 29. rujna 2020. u 18:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

U skladu s točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za pojedinu skupinu Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 1, Poziv se obustavlja za Skupinu 1 počevši od 29. rujna 2020. u 18:00 sati do 30. studenoga 2020. godine do kraja dana.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen za Skupinu 1, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Informativna radionica u okviru Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

Dana 30. srpnja 2020. s početkom u 10 sati, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održat će on-line informativnu radionicu u okviru Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“.

Cilj  informativne radionice je pružiti informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: http://tiny.cc/vo2ksz

Napominjemo da je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu projekta.

Prijave se zaprimaju do srijede 29. srpnja 2020. do 12:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacije, osigurat će se dodatni termin info - radionice koja će se također održati 30. srpnja 2020., s početkom u 13h.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu prilikom čega će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

Nadležna institucija

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
tel. 01 5557 111
fax. 01 5557 222
fead@mdomsp.hr
esf@mdomsp.hr
www.mspm.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X