Natječaji

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Status

Zatvoren
31.12.2017.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

38.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

 

20.12.2017. – VAŽNO!!! – OBAVIJEST O OBUSTAVI POZIVA NA ODREĐENO VRIJEME

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava na poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.07), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme. Ova obustava nastupa 20. prosinca  2017. godine u 24.00 sata, a traje do 31. prosinca 2017. u 24.00 sata, kada se Poziv i zatvara kako je i predviđeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

VAŽNO! (06.07.2018) – OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE POZIVA
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (KK.03.2.1.07) objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva, s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 38.000.000,00 kn. Kako je iznos kvalitetnih zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživu alokaciju za navedeni Poziv, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 18.000.000,00 kn te je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darko Horvat, donio Odluku o povećanju alokacije Poziva, čime novi iznos alokacije za navedeni Poziv iznosi 56.000.000,00 kuna.

Dokumentacija

Prva izmjena natječajne dokumentacije


Dana 03. svibnja 2017. objavljena je I. izmjena natječajne dokumentacije kojom se rok zaprimanja projektnih prijava pomiče na 10. svibnja 2017.
Datum: 30.11.2017.

Druga izmjena natječajne dokumentacije


Dana 3. studenoga 2017. godine objavljena je 2. Izmjena natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave.
Datum: 30.11.2017.

Informativne radionice

Datum i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova objavljuju se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.

Zagreb – 24. travnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78

Rijeka – 26. travnja 2017. u 11:00 sati, HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23

Split – 28. travnja 2017. u 10:00 sati, HGK Split, Ante Trumbića 4

Virovitica – 4. svibnja 2017. u 12:00 sati, HGK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6

Vinkovci – 5. svibnja 2017. u 10:00 sati, Gradska vijećnica Vinkovci, Bana Jelačića 1

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X