Tenders

Znakovi kvalitete

Status

Closed
31.12.2020.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

KK. 03.2.1.11

Area

Subscribers

Tender value

7.500.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11., namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”,

–        „Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

–          Hrvatske gospodarske komore

–          Hrvatske obrtničke komore

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 7.500.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.   

 Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P16-zk@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

FAQ

Workshops

OBAVIJEST 4. siječnja 2019.

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, referentna oznaka KK.03.2.1.11. Izmjene su unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Prvom izmjenom Poziva razdoblje za podnošenje projektnih prijedloga istječe 29. lipnja 2020. godine u 15:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

 

Informativna radionica za prijavitelje

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.) održat će se u petak, 31. kolovoza 2018. s početkom u 11.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb)

Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2LeTAJ0

Prezentacije s informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva „Znakovi kvalitete “, referentna oznaka KK.03.2.1.11, održane 31. kolovoza 2018., dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=yBLnqHgNVWA

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X