Tenders

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Status

Closed

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Ustanova socijalne skrbi

Availability of funds

Ukupna sredstva: 107.294.118,00 HRK Minimalni iznos potpore: 150.000,00 Maksimalni iznos potpore: 9.000.000,00 HRK

Tender value

107.294.118,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva:
podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva:
prilagoditi 18 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Bespovratna sredstva mogu se po pojedinom projektu dodijeliti u skladu sa sljedećim minimalnim i maksimalnim iznosima:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 107.294.118,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 HRK
 
MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

13.03.2018. VAŽNO – ZATVARANJE POZIVA

Zbog niske stope ugovaranja te radi ubrzanja apsorpcije sredstava unutar specifičnog cilja 9a3, dana 30. studenog 2017. godine donesena je treća izmjena Poziva kojom se skratio krajnji rok dostave projektnih prijedloga za sva tri poziva do 28. veljače 2018. godine.

Odluka o skraćivanju roka za dostavu projektnih prijedloga donesena je i s namjerom kako bi se u skladu sa zaključcima Radne skupine za ubrzanje apsorpcije sredstava u Specifičnom cilju 9a3 koju čine predstavnici MDOMSP-a, MRMS-a i MRRFEU-a objavio novi  Poziv kao druga faza dodjele sredstava. Novi poziv će biti je dizajniran  temeljem doprinosa radne skupine i analize triju poziva iz prve faze, a na njega će se imati priliku prijaviti širok spektar prijavitelja, uključujući i one prijavitelje koji nisu stigli prijaviti projekte na pozive u procesu zatvaranja. Preostala sredstva triju poziva namijenjena procesu deinstitucionalizacije iz prve faze pridružiti će se sredstvima predviđenima za drugu fazu pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza čija objava se planira u drugoj polovici 2018. godine.

 

19.2.2018. – VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta izmjena Poziva kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Izmjene su napravljene u Uputama za prijavitelje i Prilogu 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Dokumentacija:

V. ispravak dokumentacije

20.12.2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz privremeno otvorenog poziva u trajni otvoreni s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

4.12.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!
Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz trajno otvorenog u privremeno otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

31. 10. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva kojom se usklađuje Obrazac 2. Izjava prijavitelja s člankom 2.4. Kriteriji za isključenje prijavitelja Uputa za prijavitelje. 

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Na temelju procedure pitanja i odgovora te informativne radionice za prihvatljive prijavitelje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi prvi ispravak dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.01.
 

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: osobesinvaliditetom@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Documentation

Peta izmjena poziva


Usporedba ispravka dokumentacije nakon pete izmjene Poziva
Datum: 19.2.2018.

9a3-1 Sažetak Poziva


IV izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

III. izmjena pozivaDatum: 30.11.2017.

I. izmjena pozivaDatum: 30.11.2017.

II. izmjena pozivaDatum: 30.11.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 30.11.2017.

FAQ

Pitanja i odgovori


Odgvori na postavljena pitanja za period do 14. veljače 2018.
Datum: 15.2.2018.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X