Tenders

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Status

Closed

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Ustanova socijalne skrbi

Availability of funds

Ukupna sredstva: 73.125.000,00 HRK Minimalni iznos potpore: 150.000,00 HRK Maksimalni iznos potpore: 15.120.000,00 HRK

Tender value

73.125.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika.

Stoga se ovaj Poziv nadovezuje na dva poziva u okviru specifičnog cilja 9a3 koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije: 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 i 9a3.2 Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1.

Svrha ovog Poziva:
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva:
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK

MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su centri za socijalnu skrb osnovani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 126 ( NN 157/13,152/14,99/15, 52/16 ) i članka 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08) i to u sljedećim županijama:

 1. Primorsko – goranska županija;
 2. Bjelovarsko – bilogorska županija;
 3. Osječko – baranjska županija;
 4. Vukovarsko – srijemska županija;
 5. Dubrovačko – neretvanska županija;
 6. Karlovačka županija;
 7. Istarska županija;
 8. Splitsko – dalmatinska županija;
 9. Krapinsko – zagorska županija;
 10. Brodsko – posavska županija;
 11. Požeško – slavonska županija;
 12. Grad Zagreb;
 13. Zagrebačka županija.

Poziv se vodi kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine

13.03.2018. VAŽNO – ZATVARANJE POZIVA

Zbog niske stope ugovaranja te radi ubrzanja apsorpcije sredstava unutar specifičnog cilja 9a3, dana 30. studenog 2017. godine donesena je treća izmjena Poziva kojom se skratio krajnji rok dostave projektnih prijedloga za sva tri poziva do 28. veljače 2018. godine.

Odluka o skraćivanju roka za dostavu projektnih prijedloga donesena je i s namjerom kako bi se u skladu sa zaključcima Radne skupine za ubrzanje apsorpcije sredstava u Specifičnom cilju 9a3 koju čine predstavnici MDOMSP-a, MRMS-a i MRRFEU-a objavio novi  Poziv kao druga faza dodjele sredstava. Novi poziv će biti je dizajniran  temeljem doprinosa radne skupine i analize triju poziva iz prve faze, a na njega će se imati priliku prijaviti širok spektar prijavitelja, uključujući i one prijavitelje koji nisu stigli prijaviti projekte na pozive u procesu zatvaranja. Preostala sredstva triju poziva namijenjena procesu deinstitucionalizacije iz prve faze pridružiti će se sredstvima predviđenima za drugu fazu pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza čija objava se planira u drugoj polovici 2018. godine.

19.2.2018. VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta izmjena Poziva kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Izmjene su napravljene u Uputama za prijavitelje i Prilogu 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

 

20.12.2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1(Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz privremeno otvorenog poziva u trajni otvoreni s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

 

4.12.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz trajno otvorenog u privremeno otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

 

31. 10. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.03, objavljena druga izmjena Poziva kojom se usklađuje Obrazac 2. Izjava prijavitelja s člankom 2.4. Kriteriji za isključenje prijavitelja Uputa za prijavitelje. 

 

08.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.03, objavljen prvi ispravak dokumentacije kojim se između ostalog izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga s 1. rujna 2016. godine na 9. rujan 2016. godine.

 

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: centri@mrrfeu.hr.

Documentation

Upute za Prijavitelje


Upute usklađene sa petom izmjenom Poziva
Datum: 19.2.2018.

Prilog 3


Obrazac usklađen sa izmjenama Poziva
Datum: 19.2.2018.

Peta izmjena Poziva


Ispravak dokumentacije - usporedba nastalih izmjena Poziva
Datum: 19.2.2018.

Sažetak poziva KK.08.1.3.03


IV izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

9a3.3 paket dokumentacije


IV izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

III. Izmjena pozivaDatum: 4.12.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 30.11.2017.

I. Izmjena pozivaDatum: 30.11.2017.

II. Izmjena pozivaDatum: 30.11.2017.

FAQ

Pitanja i odgovori veljača 2018


odgovori na postavljena pitanja za period do 6. veljače 2018.
Datum: 6.2.2018.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X