Tenders

Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Status

Closed

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Ustanova socijalne skrbi

Availability of funds

Ukupna sredstva 71.424.800,00 HRK Minimalni iznos potpore: 152.000,00 Maksimalni iznos potpore: 15.200.000,00 HRK

Tender value

71.424.800,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.2. Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7. Uputa, a koje će se provoditi u 13 domova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva
podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva:
prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Bespovratna sredstva mogu se po pojedinom prijavitelju dodijeliti u skladu sa sljedećim minimalnim i maksimalnim iznosima:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 71.424.800,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 152.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.200.000,00 HRK

MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.
Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

13.03.2018. VAŽNO – ZATVARANJE POZIVA

Zbog niske stope ugovaranja te radi ubrzanja apsorpcije sredstava unutar specifičnog cilja 9a3, dana 30. studenog 2017. godine donesena je treća izmjena Poziva kojom se skratio krajnji rok dostave projektnih prijedloga za sva tri poziva do 28. veljače 2018. godine.

Odluka o skraćivanju roka za dostavu projektnih prijedloga donesena je i s namjerom kako bi se u skladu sa zaključcima Radne skupine za ubrzanje apsorpcije sredstava u Specifičnom cilju 9a3 koju čine predstavnici MDOMSP-a, MRMS-a i MRRFEU-a objavio novi  Poziv kao druga faza dodjele sredstava. Novi poziv će biti je dizajniran  temeljem doprinosa radne skupine i analize triju poziva iz prve faze, a na njega će se imati priliku prijaviti širok spektar prijavitelja, uključujući i one prijavitelje koji nisu stigli prijaviti projekte na pozive u procesu zatvaranja. Preostala sredstva triju poziva namijenjena procesu deinstitucionalizacije iz prve faze pridružiti će se sredstvima predviđenima za drugu fazu pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza čija objava se planira u drugoj polovici 2018. godine.

19.2.2018. – VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Izmjene su napravljene u Uputama za prijavitelje i Prilogu 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete.

Dokumentacija:

V. ispravak dokumentacije

20.12.2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz privremeno otvorenog poziva u trajni otvoreni s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.

4.12.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas, u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ (KK.08.1.3.02)  prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se modalitet Poziva mijenja iz trajno otvorenog u privremeno otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. veljače 2018. godine.
31. 10. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva kojom se usklađuje Obrazac 2. Izjava prijavitelja s člankom 2.4. Kriteriji za isključenje prijavitelja Uputa za prijavitelje. 

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Na temelju procedure pitanja i odgovora te informativne radionice za prihvatljive prijavitelje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi prvi ispravak dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.3.02.
 
Prvi ispravak natječajne dokumentacije je dostavljen prihvatljivim prijaviteljima.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: djeca.mladi@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Documentation

Peta izmjena Poziva - Ispravak dokumentacije


Sažetak nastalih izmjena u Pozivu
Datum: 19.2.2018.

9a3.2 UzP


Upute za prijavitelje nakon IV izmjene poziva
Datum: 15.1.2018.

KK.08.1.3.02 Sažetak poziva


IV izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

KK.08.1.3.02 Ispravak dokumentacije


III izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

KK.08.1.3.02 paket dokumentacije


III izmjena poziva
Datum: 20.12.2017.

Upute za prijavitelje



Datum: 30.11.2017.

I. Izmjena poziva



Datum: 30.11.2017.

II. Izmjena poziva



Datum: 30.11.2017.

FAQ

Pitanja i odgovori


pitanja prijavitelja i vezani odgovori za period do 16. veljače 2018.
Datum: 19.2.2018.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X