Tenders

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Status

Closed

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

KK.08.1.2.03

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Availability of funds

Ukupna sredstva: 1.345.147.566,47 HRK Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK Maksimalni iznos potpore: 50.000.000,00 HRK

Tender value

142.659.159.428,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Naci­onalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine (KLASA:910-04/15-04/77, URBROJ: 534-09-2/1-16-05). Stoga je:

Svrha ovog Poziva:

Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 1.359.047.566,47 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

10.04.2018. – VAŽNO – VIII. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena OSMA izmjena Poziva. 

23.02.2018. – VAŽNO – VII. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena sedma izmjena Poziva. 

19. 12. 2017. – VAŽNO – VI. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena šesta izmjena Poziva. 

20. 11. 2017. – VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta izmjena Poziva. 

23. 08. 2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva. 

25.4.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se mijenja Prilog 10 – Grupa 1: popis opremekako bi se dopunila lista opreme koja se nabavlja iz aktivnosti Grupe 1. 

17.03.2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva. 

01.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena Prva izmjena Poziva kojom se između ostalog izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 19. rujan 2016. godine.

31.08.2016. – VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03 izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 19. rujan 2016. godine. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva izmjenu natječajne dokumentacije zaprimit će najkasnije sutra, 1. rujna 2016.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: dnevne@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Documentation

Posebni uvjeti Grupa 2Datum: 28.10.2020.

Posebni uvjeti Grupa 1Datum: 28.10.2020.

Opis IX. izmjene pozivaDatum: 16.6.2020.

VIII. Izmjena poziva


ažurirani Prilog 10 Grupa - 1 popis opreme koja se nabavlja
Datum: 17.4.2018.

VIII. Izmjena poziva


sažetak ispravka dokumentacije
Datum: 17.4.2018.

VII. Izmjena Poziva


sažetak ispravka dokumentacije
Datum: 23.2.2018.

VI izmjena poziva


9a2.1 sažetak poziva
Datum: 20.12.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 29.11.2017.

Treća izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Prva izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Peta izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Druga izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Četvrta izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

FAQ

Pitanja i odgovori ožujak 2018


Ažurirani popis pitanja i odgovora na ista
Datum: 19.3.2018.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X