Tenders

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Status

Closed
30.09.2019.

Tender type

The open call for proposals (grants)

Referentna oznaka

KK.03.2.2.04.

Area

Subscribers

Tender value

150.000.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Business competitiveness

Summary

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST (27. veljače 2019.)

Radi povećanog interesa i upita poduzetnika o mogućnostima daljnjih prijava na Poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, referentne oznake: KK.03.2.2.04, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještavaju potencijalne prijavitelje o sljedećem.

Očekuje se da će raspoloživa alokacija predviđena ovim Pozivom biti dostatna za ugovaranje svih kvalitetnih i inovativnih projekata, kako trenutno prijavljenih tako i onih projektnih prijedloga koji se planiraju prijaviti na ovaj Poziv. Navedeno se temelji na iskustvima o prolaznosti projektnih prijedloga na prethodnim pozivima vezanim za inovacije MSP-ova. Napominjemo kako je Poziv objavljen kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva, s ukupnim iznosom bespovratnih sredstava u iznosu od 150.000.000,00 kn i krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine odnosno do ugovaranja ukupnog iznosa sredstava, te se prijave kontinuirano zaprimaju.

 

OBAVIJEST (13. veljače 2019.)

Podsjećamo prijavitelje Poziva  Inovacije novoosnovanih MSP- ova – II faza” referentne oznake: KK.03.2.2.04 kako u sustavu eFondovi projektni prijedlozi trebaju biti u statusu ‘Spremno za slanje’ prije podnošenja. Kako bi omogućili nesmetano podnošenje prijava molimo prijavitelje da gore navedeno učine pravovremeno po završetku ispunjavanja svojih projektnih prijava i po mogućnosti dan prije podnošenja istih.

 

OBAVIJEST (31. siječnja 2019.)

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza” (31.01.2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje sa Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  • Prilog 2. Ugovor
  • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 13. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca
  • Prilog 14. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

OBAVIJEST (17. prosinca 2018.)

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog tehničke pogreške trenutnu verziju dokumenta Upute za prijavitelje (UzP_Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza .pdf) zamijenilo ispravnom.

Napominjemo kako je izmjena dokumenta tehničke prirode i odnosi se isključivo na uklanjanje vodenog žiga (oznake „Draft“).

 

 

 

FAQ

Workshops

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE „INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP – ova – II FAZA“, KK.03.2.2.04. (04.01.2019.)
Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP – ova – II faza“ (KK.03.2.2.04.) održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2F5fkIM

 

Sadržaj informativne radionice Poziva „Inovacije novoosnovanih MSP-ova II. faza“, referentna oznaka KK.03.2.2.04, održane 17. siječnja 2019., dostupan je na sljedećim poveznicama:

https://youtu.be/m0H1XyFyUjc

https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 17. siječnja 2019.

Competent institution

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X