Natječaji

Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

Status

Zatvoren
27.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.08.2.1.15

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

15.707.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Socijalno uključivanje i zdravlje

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentaciju Poziva možete pronaći  ovdje. 

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na adresu ippetrinja.poduzetnistvo@mrrfeu.hr.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji-2. faza“ (KK.08.2.1.15)

Virtualna informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“ (KK.08.2.1.15) održat će se u ponedjeljak, 8. studenoga 2021. godine s početkom u 11:00 sati.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje na način da popune Prijavni obrazac zaključno do 4. studenoga 2021. godine do 15:00 sati.

Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše jedne e-mail adrese po prijavitelju.

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

 

Prezentacija s virtualne informativne radionice održane 8.11.2021.

Nastavno na održanu virtualnu radionicu poziva „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza (referentni broj: KK.08.2.1.15) od 8.11.2021. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici ispod:

 

 

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA

Ovim putem obavještavamo prijavitelje o privremenoj obustavi poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentne oznake KK.08.2.1.15.

Zbog velikog interesa i velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga višestruko je premašena raspoloživa alokacija bespovratnih sredstava te se Poziv privremeno obustavlja do iskorištenja raspoloživog iznosa predviđene alokacije Poziva.

Zaprimljene prijave obrađivat će se prema vremenu zaprimanja, odnosno projekti će se odabirati za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

U slučaju prijevremenog trajnog zatvaranja ovog Poziva zbog iscrpljenja raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će sve zainteresirane putem ove stranice navodeći točan datum zatvaranja.

 

 

Obavijest o poništenju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15

Obavještavamo prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15 kako se Poziv danom 14. ožujka 2022. godine poništava.

Predmetnu Odluku o poništenju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentne oznake KK.08.2.1.15, Ministarstvo donosi imajući u vidu skori završetak financijske perspektive Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kao i potrebu za sveobuhvatnom konsolidacijom raspoloživih sredstava unutar Operativnog programa.

Člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 izdatci su prihvatljivi ukoliko su nastali na teret korisnika i ako su plaćeni do najkasnije 31. prosinca 2023. godine. S obzirom da u okviru Intervencijskog plana grada Petrinje pojedini već ugovoreni projekti još uvijek nisu završili s provedbom projekata, unatoč činjenici da su sklopljeni tijekom 2019. godine, neizvršivost projekata u okviru ovog Poziva je predvidljiva i realna, jer se radi o projektima sličnog sadržaja, obuhvata aktivnosti te kompleksnosti provedbe. Nepravodobna provedba ugovorenih projekata posljedično je od utjecaja na financijske i fizičke pokazatelje Operativnog programa.

Nadalje, daljnje preuzimanje obveza od strane proračunskog korisnika bilo bi protivno odredbama Zakona o proračunu, čl. 17. st. 1. (Narodne novine br. 144/21) prema kojoj odredbi je Ministarstvo kao proračunski korisnik odgovorno za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim sredstvima, slijedom čega je nužno izvršiti konsolidaciju svih financijskih parametara kako ne bi došlo do ugroze državnog proračuna Republike Hrvatske.

U sljedećoj financijskoj perspektivi, 2021.-2027., u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira, planira se izdašna financijska omotnica namijenjena poduzetnicima.

Slijedom gore navedenih razloga, Ministarstvo je dana 14. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o poništenju otvorenog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15. u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

 

 

Obavijest

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Dopunu Odluke o poništenju otvorenog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, ref. oznake KK.08.2.1.15. Slijedom sveobuhvatne konsolidacije financijskih sredstava unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ kao i slijedom potrebe za učinkovitijim usmjeravanjem raspoloživih bespovratnih sredstava, Ministarstvo tijekom mjeseca svibnja 2022. planira objaviti novi poziv na dostavu projektnih prijedloga u izmijenjenom modalitetu koji će snažnije pridonijeti svrsi i cilju Poziva, ostvarenju zadanih razvojnih ciljeva kao i u većoj mjeri omogućiti zaštitu načela postupka dodjele.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X