Natječaji

Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

Status

Otvoren
Od 22.11.2021.
Do 27.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.08.2.1.15

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

15.707.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Socijalno uključivanje i zdravlje

Sažetak

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“.

Poziv je objavljen u sustavu eFondovi, a dokumentaciju Poziva možete pronaći  ovdje. 

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Petrinje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na adresu ippetrinja.poduzetnistvo@mrrfeu.hr.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji-2. faza“ (KK.08.2.1.15)

Virtualna informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“ (KK.08.2.1.15) održat će se u ponedjeljak, 8. studenoga 2021. godine s početkom u 11:00 sati.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje na način da popune Prijavni obrazac zaključno do 4. studenoga 2021. godine do 15:00 sati.

Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše jedne e-mail adrese po prijavitelju.

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

 

Prezentacija s virtualne informativne radionice održane 8.11.2021.

Nastavno na održanu virtualnu radionicu poziva „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza (referentni broj: KK.08.2.1.15) od 8.11.2021. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici ispod:

 

 

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA

Ovim putem obavještavamo prijavitelje o privremenoj obustavi poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentne oznake KK.08.2.1.15.

Zbog velikog interesa i velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga višestruko je premašena raspoloživa alokacija bespovratnih sredstava te se Poziv privremeno obustavlja do iskorištenja raspoloživog iznosa predviđene alokacije Poziva.

Zaprimljene prijave obrađivat će se prema vremenu zaprimanja, odnosno projekti će se odabirati za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

U slučaju prijevremenog trajnog zatvaranja ovog Poziva zbog iscrpljenja raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će sve zainteresirane putem ove stranice navodeći točan datum zatvaranja.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X