Natječaji

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Status

Zatvoren
01.02.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Nisu prihvatljivi

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 54.600.000,00  HRK (pedesetčetirimilijunaišestotisućakuna).

Vrijednost natječaja

54.600.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen na http://www.mzoip.hr/hr/otpad/strategije-planovi-i-programi.html. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO) odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su temeljem članka 28., stavak 1, točka 6. i članka 39. ZOGO-a dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom. Sukladno članku 28., stavak 2 ZOGO-a, više JLS-ova mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. istog članka, odnosno mogu sporazumno osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na svom području.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 54.600.000,00 HRK (pedesetčetirimilijunašestostotisućakuna). Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: eFondovi

OBAVIJEST 31.1.2018.:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se u Uputama za prijavitelje, na str. 24., u fusnoti 7 nalazi link na dokument  “Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa “Konkurentnost i kohezijao provedbi horizontalnih načela” koji više nije važeći, te upućujemo iste na sljedeći link na kojem je dokument dostupan: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-prijavitelje-horizontalna.pdf

 

OBAVIJEST 29.8.2018.:

Dana 29. kolovoza 2018. godine objavljena je prva izmjena Poziva objavljenog 15. siječnja 2018. godine.

Prva izmjena Poziva odnosi se na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 52.200.000,00 HRK.

Obavijest zatvaranje Poziva 20.9.2018.:

S obzirom da ukupni potraživani iznos bespovratnih sredstava po svim prijavama u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (ref. broj: KK.06.3.1.07) prelazi raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 20. rujna 2018. zatvorilo Poziv.

 

Obavijest 30.11.2018.

Dana 30. studenog 2018. objavljena je druga izmjena pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva objavljenog 15. siječnja 2018., a zatvorenog 20. rujna 2018. godine koja se odnosi na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 54.600.000,oo HRK, s ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalni bodovni prag određen u Pozivu. Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv.

 

 

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 7.9.2018


07.09.2018. objavljena nova verzija pitanja i odgovora.
Datum: 7.9.2018.

Informativne radionice

Informativna radionica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u srijedu, 31. siječnja 2018., u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold, dvorana Zemlji.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i za postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte: branka.antunovic@mzoe.hr najkasnije do petka, 26. siječnja 2018. do 16.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do ponedjeljka, 29. siječnja 2018. do 16.00 h.

 

Obavijest o održavanju II. informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirat će II. informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u četvrtak, 15. ožujka 2018., u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold, dvorana Ljude.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i za postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte: branka.antunovic@mzoe.hr najkasnije do petka, 9. ožujka 2018. do 12.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 9. ožujka 2018. do 16.00 h.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X