Natječaji

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Status

Otvoren
Od 15.02.2018.
Do 01.02.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Nisu prihvatljivi

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna).

Vrijednost natječaja

47.200.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji je objavljen na http://www.mzoip.hr/hr/otpad/strategije-planovi-i-programi.html. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO) odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su temeljem članka 28., stavak 1, točka 6. i članka 39. ZOGO-a dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom. Sukladno članku 28., stavak 2 ZOGO-a, više JLS-ova mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza iz stavka 1. istog članka, odnosno mogu sporazumno osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na svom području.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za dodjelu u okviru ovog Poziva je 47.200.000,00 HRK (četrdesetsedammilijunadvijestotisućakuna). Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave Republike Hrvatske koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika. Prijavitelj koji je JLS iz I. kategorije (do 10 000 stanovnika) smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem u sklopu ovog Poziva, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS/JLS-ovima iz bilo koje kategorije osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: eFondovi

OBAVIJEST 31.1.2018.:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se u Uputama za prijavitelje, na str. 24., u fusnoti 7 nalazi link na dokument  “Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa “Konkurentnost i kohezijao provedbi horizontalnih načela” koji više nije važeći, te upućujemo iste na sljedeći link na kojem je dokument dostupan: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-prijavitelje-horizontalna.pdf

 

 

Dokumentacija

Dokumentacija Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadomDatum: 15.1.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Pitanja i odgovori

Objavljena pitanja i odgovori od 21.2.2018.Datum: 21.2.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Informativne radionice

Informativna radionica

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u srijedu, 31. siječnja 2018., u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold, dvorana Zemlji.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.00 do 13.00 sati. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i za postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte: branka.antunovic@mzoe.hr najkasnije do petka, 26. siječnja 2018. do 16.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanje maksimalno dva predstavnika jedinice lokalne samouprave. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do ponedjeljka, 29. siječnja 2018. do 16.00 h.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X