Natječaji

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Status

Otvoren
Od 04.12.2018.
Do 31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja

120.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
  2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
  3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondovaMolimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”​.

VAŽNO!!!

Ured za udruge, dana 13. veljače 2019., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije pri čemu se povećava ukupno dostupan iznos sredstava na 120.000.000,00 kuna.

Izmjenama se povećavaju ukupno dostupna sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava te se natječajna dokumentacija usklađuje s Odlukom o izmjeni Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te primjeni Verzije Smjernica 3.3 od 1. prosinca 2018. godine.

Napomena: Prijave koje su do datuma objave izmjena i dopuna natječajne dokumentacije uredno dostavljene na Poziv nemaju obvezu usklađivanja s izmjenama i dopunama, poštujući načela jednakog pristupa i transparentnog postupanja za projektne prijave koje će biti dostavljene nakon izmjena i dopuna, odnosno do iscrpljenja nove financijske omotnice na raspolaganju u okviru Poziva.

VAŽNO!!! Objavom pitanja i odgovora pristiglih do 09.01.2019. mijenja se tumačenje primjene fiksne stope po elementima na način da je iznos dobiven fiksnom stopom moguće prikazati i na razini cjelokupnog proračuna projekta.

Dokumentacija

Upute za prijaviteljeDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prijavni obrazac BDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvuDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvuDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca ADatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabaviDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak adresiranja paketa/omotniceDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

NOVE Upute za prijaviteljeDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

POJAŠNJENJA Izmjena i dopuna natječajne dokumentacijeDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izmijenjeni predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izmijenjeni Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Izjave prijavitelja o odricanju od prava na prigovorDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori - do 12.12.2018.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 12.12.2018.
Datum: 14.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 20.12.2018.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 20.12.2018.
Datum: 30.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 09.01.2019.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 09.01.2019.
Datum: 25.1.2019.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 29.01.2019.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 29.01.2019.
Datum: 6.2.2019.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Informativne radionice

Ured za udruge organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018., u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice i prijavnicu za sudjelovanje pronađite ovdje.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live. Za vrijeme trajanja radionice, pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, organizira jednodnevne radionice podrške prijaviteljima na Poziv„Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u Osijeku, Rijeci i Splitu. Sve informacije dostupne su ovdje.

Nadležna institucija

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb
tel. 01 4599 810
fax. 01 4599 811
esf@udruge.vlada.hr
info@udruge.vlada.hr
udruge.vlada.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X