Natječaji

Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

Status

Otvoren
Od -
Do -

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Raspoloživost sredstava

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ured za udruge Vlade Republike, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 5. ožujka 2019. objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.07 „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ do 15. svibnja 2019. Obustava počinje 6. ožujka 2019.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Vrijednost natječaja

120.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
  2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
  3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondovaMolimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”​.

VAŽNO!!!

Ured za udruge, dana 13. veljače 2019., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije pri čemu se povećava ukupno dostupan iznos sredstava na 120.000.000,00 kuna. Navedene izmjene i dopune natječajne dokumentacije primjenjuju se na prijedloge projekata od 14. veljače 2019.

Izmjenama se povećavaju ukupno dostupna sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava te se natječajna dokumentacija usklađuje s Odlukom o izmjeni Smjernica u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., te primjeni Verzije Smjernica 3.3 od 1. prosinca 2018. godine.

Napomena: Prijave koje su do datuma objave izmjena i dopuna natječajne dokumentacije uredno dostavljene na Poziv nemaju obvezu usklađivanja s izmjenama i dopunama, poštujući načela jednakog pristupa i transparentnog postupanja za projektne prijave koje će biti dostavljene nakon izmjena i dopuna, odnosno do iscrpljenja nove financijske omotnice na raspolaganju u okviru Poziva.

VAŽNO!!! Objavom pitanja i odgovora pristiglih do 09.01.2019. mijenja se tumačenje primjene fiksne stope po elementima na način da je iznos dobiven fiksnom stopom moguće prikazati i na razini cjelokupnog proračuna projekta.

Dokumentacija

Upute za prijaviteljeDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prijavni obrazac BDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvuDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvuDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca ADatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabaviDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak adresiranja paketa/omotniceDatum: 4.12.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

NOVE Upute za prijaviteljeDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

POJAŠNJENJA Izmjena i dopuna natječajne dokumentacijeDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izmijenjeni predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Izmijenjeni Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Predložak Izjave prijavitelja o odricanju od prava na prigovorDatum: 13.2.2019.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori - do 12.12.2018.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 12.12.2018.
Datum: 14.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 20.12.2018.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 20.12.2018.
Datum: 30.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 09.01.2019.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 09.01.2019.
Datum: 25.1.2019.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 29.01.2019.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 29.01.2019.
Datum: 6.2.2019.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Pitanja i odgovori - do 26.02.2019.


Ured za udruge objavljuje odgovore na pitanja pristigla na esf@udruge.vlada.hr do 26.02.2019.
Datum: 13.3.2019.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Informativne radionice

Ured za udruge organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018., u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice i prijavnicu za sudjelovanje pronađite ovdje.

Tijekom čitavog događanja bit će omogućen prijenos uživo kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih izvan Zagreba. Za praćenje informativne radionice putem prijenosa uživo nije potrebna prijava. Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live. Za vrijeme trajanja radionice, pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2, organizira jednodnevne radionice podrške prijaviteljima na Poziv„Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u Osijeku, Rijeci i Splitu. Sve informacije dostupne su ovdje.

Nadležna institucija

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb
tel. 01 4599 810
fax. 01 4599 811
esf@udruge.vlada.hr
info@udruge.vlada.hr
udruge.vlada.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X