Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Status

Zatvoren
31.10.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.03.

Raspoloživost sredstava

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31. listopada 2022., ovisno što nastupa ranije.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 46.000.000,00 HRK, a osiguran je u  Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Vrijednost natječaja

46.000.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
– Javni isporučitelj vodnih usluga, trgovačko društvo, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave na uslužnom području, odnosno javni isporučitelj vodnih usluga čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19).

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. listopada 2022., ovisno o tome što prije nastupi. Projektni prijedlozi se u otvorenom postupku obrađuju i ocjenjuju prema vremenskom redoslijedu zaprimanja.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 31. listopada 2022.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr  u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 24. studenog 2022. godine, izmijenjena je alokacija Poziva navedena u točki 1.4. Uputa za prijavitelje. Novi ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 46.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Poziv je zatvoren dana 31. listopada 2022. godine. 

VAŽNO!! 6. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 17. lipnja 2022. godine objavio je Šestu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 5. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 18. svibnja 2022. godine objavio je Petu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 4. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 18. ožujka 2022. godine objavio je Četvrtu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 3. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 4. veljače 2022. godine objavio je Treću izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 27. siječnja 2022. godine objavio je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb, Tijelo odgovorno za dodjelu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 17. prosinca 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (FS.GZ.03.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje niže navedeno.

Dokumentacija

Registar ugovora_9_6_2022Datum: 20.6.2022.

Popis izmjena_6. izmjenaDatum: 17.6.2022.

Prilog 4_ZNS_5. izmjenaDatum: 19.5.2022.

Popis izmjena_5. izmjenaDatum: 19.5.2022.

Popis promjena_4. izmjenaDatum: 18.3.2022.

Popis izmjena_2. izmjenaDatum: 27.1.2022.

Sažetak poziva_1. izmjenaDatum: 17.12.2021.

Prilog 4_ZNS_1. izmjenaDatum: 17.12.2021.

Popis izmjena_1. izmjenaDatum: 17.12.2021.

Upute za prijaviteljeDatum: 25.2.2021.

Sažetak PozivaDatum: 25.2.2021.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X