Natječaji

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zdravlje

Prijavitelji

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupna bespovratna sredstva iznose 171.800.00,00 HRK. Intenzitet potpore dodjele bespovratnih sredstava je 85%.

Vrijednost natječaja

171.800.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci).

Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem ovog postupka dodjele. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave / slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Svrha  Poziva:

poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet  Poziva:

poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

21. 08. 2019. OBAVIJEST

Obavještavamo prihvatljive prijavitelje da su stupile na snagu nove Smjernice Europske komisije na temu financijskih ispravka / korekcija (Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Sukladno navedenome, nova Pravila o financijskim korekcijama primjenjuju se u vezi s javnim ugovorima iz postupaka javne nabave pokrenutih 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma, ukoliko Posredničko tijelo 2 utvrdi nepravilnost.

Dokument: Pravila o financijskim korekcijama_v 5.1.

24. 04. 2018. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, referentna oznaka: KK.08.1.1.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva. 

12. 06. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, referentna oznaka: KK.08.1.1.02, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva. 
 
Druga izmjena natječajne dokumentacije dostavljen je prihvatljivim prijaviteljima.

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Na temelju procedure pitanja i odgovora te informativne radionice za prihvatljive prijavitelje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi prvi ispravak dokumentacije Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, referentna oznaka: KK.08.1.1.02.
 
Prvi ispravak natječajne dokumentacije je dostavljen prihvatljivim prijaviteljima.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: PZZ@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Dokumentacija

ažurirani obrazacDatum: 24.4.2018.

Upute za prijavitelje


Prva izmjena poziva - Prvi ispravak dokumentacije
Datum: 29.11.2017.

Upute za prijavitelje


Druga izmjena poziva
Datum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori svibanj 2018.


Odgovori na postavljena pitanja za period do 8. svibnja 2018.
Datum: 8.5.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X