Natječaji

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zdravlje

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 3.500.000,00 HRK Maksimalni iznos potpore: 20.000.000,00 HRK (za Opće bolnice), 31.000.000,00 HRK (za Kliničke bolničke centre)

Vrijednost natječaja

173.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Uputa).

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Svrha  Poziva

  • osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema.

Predmet Poziva

  • uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

21.8.2019. OBAVIJEST

Obavještavamo prihvatljive prijavitelje da su stupile na snagu nove Smjernice Europske komisije na temu financijskih ispravka / korekcija (Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Sukladno navedenome, nova Pravila o financijskim korekcijama primjenjuju se u vezi s javnim ugovorima iz postupaka javne nabave pokrenutih 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma, ukoliko Posredničko tijelo 2 utvrdi nepravilnost.

Dokument: Pravila o financijskim korekcijama_v 5.1.

19.2.2018. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta sredstava “Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti”, referentna oznaka: KK.08.1.1.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga Izmjena Poziva kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Izmjene su napravljene u Uputama za Prijavitelje i Prilogu 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete. Dodatno, izmijenjena je predmetna dokumentacija u svrhu dodavanja mogućnosti Izjave Prijavitelja kojom jamči da će za vrijeme trajanja projekta, a prije početka aktivnosti za koje dokumenti preduvjet, ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za predviđene infrastrukturne radove, u skladu s nacionalnim propisima.

Dokumentacija:

II. Izmjena Poziva – paket dokumentacije

 

01.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, referentna oznaka: KK.08.1.1.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena Prva izmjena Poziva kojom se između ostalog izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 9. rujan 2016. godine.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: OHBP@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Dokumentacija

II_Izmjena_Poziva.zipDatum: 19.2.2018.

Upute za prijavitelje


Prva izmjena poziva
Datum: 29.11.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X