Natječaji

Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Upravljanje

Sažetak

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.05.2017. do 1.08.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Dobro upravljanje

Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije; javna visoka učilišta

Sažetak:

Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.

Unatoč relativno visokom postotku pokrivenosti industrijskih odnosa kolektivnim ugovorima, učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih odnosa i dalje je nizak zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe načela bipartitnog dijaloga. Odnosno, utjecaj tripartitnog socijalnog dijaloga na donošenje politika u Republici Hrvatskoj je slab zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.

„Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj: Povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj: Unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Ukupna alokacija: 18.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.

Sufinanciranje projekata: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije do 18. srpnja 2017.godine na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr   i www.esf.hr.

Informativne radionice:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. ovim putem poziva sve potencijalne prijavitelje i partnere na informativne radionice koje će se održati prema rasporedu u nastavku:

Osijek, 19.lipnja 2017, Filozofski fakultet, L. Jägera 9, 14:00 h – 17:00 h;

Split, 20.lipnja 2017., Hotel Park-Potestas d.o.o., Hatzeov perivoj 3, 12:00 h – 16:00 h;

Zagreb, 27.lipnja 2017., Hotel International, Miramarska cesta 24, 10:00 h – 14:00 h.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da potvrde svoj dolazak putem online prijavnice https://goo.gl/forms/G4FFzq9ZSn6nLYt12 za radionice u Osijeku i Splitu najkasnije do petka 16. lipnja 2017. do 15 h, a za radionicu u Zagrebu do srijede, 21. lipnja 2017. do 15 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta dvorane: u Osijeku i Splitu to je 50 osoba, a u Zagrebu 100 osoba.

Obavijest:

Ovim putem obavještavamo prijavitelje kako su na stranici 6. Uputa za prijavitelje „Jačanje socijalnog dijaloga-faza III.“ uočene krive poveznice u okviru fusnote pod rednim brojem 13. na dokument Komunikacije Komisije-Europski socijalni dijalog, pokretač inovacija i promjena. Ispravna poveznica je http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0341&from=EN te poveznice u okviru fusnote pod rednim brojem 16. na dokument Europske komisije o funkcioniranju i potencijalu europskog sektorskog socijalnog dijaloga. Ispravna poveznica je http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5591&langId=en.

VAŽNO! Dana 13. srpnja 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupni su za preuzimanje pri dnu liste dokumenata. Izmjene natječajne dokumentacije su tehničke naravi te se rok za podnošenje projektnih prijedloga ne mijenja.

VAŽNO! Dana 25.07. 2017. objavljena su Pitanja i odgovori na pitanja pristigla u razdoblju od 31. svibnja do 18. srpnja 2017. godine.

VAŽNO! Dana 19.03.2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Odluku o financiranju petnaest projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! Dana 03.08.2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je drugu Odluku o financiranju šesnaest projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X