Unapređenje tehnologije i IKT-infrastrukture

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.11.1.1.01.0749

Naziv projekta

Unapređenje tehnologije i IKT-infrastrukture

OIB tvrtke ili organizacije

69794795650

Naziv tvrtke ili organizacije

MAR MAR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Osoba za kontakt

Mario Tica

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 6608 152

Email

mario.tica@mar-mar.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

24. 03. 2023.

Rok za dostavu ponuda

07. 04. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je isporuka, montaža i puštanje u rad stroja za izradu papirnih vrećica, a potrebno ga je ponuditi u skladu s tehničkim uputama priloženim u ovom Pozivu i ostalim važećim hrvatskim normama i pravilima struke. / The subject of procurement is the delivery, installation and commissioning of the Paper Bag Making Machine and must be offered in accordance with the technical instructions attached to this Call and other applicable Croatian norms and rules of the profession. Ponuditelj mora dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave kako je detaljno opisano u prilozima. / The tenderer must submit only one tender for the entire subject of procurement as described in detail in the annexes.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X