Financijski instrumenti (FI)

Financijski instrumenti predstavljaju novi način korištenja sredstava fondova Europske unije, a dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova rizičnog kapitala.

FI su povratna sredstava dostupna iz ESI fondova namijenjenih hrvatskom tržištu te su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja razvojnih ciljeva.

Iz financijskih instrumenata, primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka, te vrlo povoljne garancije, a mlada i inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital. Primateljima u RH, financijski instrumenti pojednostavljuju pristup ESIF sredstvima zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva.

Temeljem analiza tržišnog stanja izrađene su Ex ante procjene koje su opravdale uvođenje financijskih instrumenata u Hrvatskoj. Utvrđeno je 10 operacija koje će biti provedene putem financijskih instrumenata te na taj način ukloniti postojeći tržišni nedostatak.

Trenutno se provodi sedam financijskih instrumenata, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – skraćeno OPKK koje provode Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAGBICRO).

HBOR trenutno provodi 2 financijska instrumenta:

ESIF Krediti za rast i razvoj iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“ OPKK. Radi se o većim investicijskim kreditima s niskim kamatnim stopama i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade iz Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK. ESIF Krediti za energetsku učinkovitost namijenjeni su financiranju ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda.

Na poveznici se nalazi popis ugovorenih ESIF kredita.

 

HAMAG-BICRO vrlo uspješno provodi 5 financijskih instrumenata iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“ OPKK:

ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo,

ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope,

ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope,

ESIF Mikro zajmovi i

ESIF Mali zajmovi.

 

Na poveznicama se nalaze uspješno financirani projekti kroz proteklo razdoblje:

 

Popis isplaćenih ESIF zajmova

Popis izdanih ESIF jamstava

 

S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

U nastavku se nalaze Ex ante procjene temeljem koji se provode financijski instrumenti s ciljem uklanjanja postojećeg tržišnog jaza:

Ex-ante procjena – PO4 (na engleskom jeziku)

Sažetak Ex-ante procjene – PO4

 

Ex-ante procjena – PO3 (na engleskom jeziku)

Sažetak Ex-ante procjene – PO3

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X