Tenders

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Status

Closed

Tender type

Ograničeni poziv ENG

Referentna oznaka

Area

Subscribers

Jedinice lokalne samouprave

Availability of funds

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK. Minimalni iznos potpore: 3.500.000,00 HRK Maksimalni iznos potpore: 20.000.000,00 HRK (za Opće bolnice), 31.000.000,00 HRK (za Kliničke bolničke centre)

Tender value

173.000.000,00 kn

Fund

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Summary

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Uputa).

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Svrha  Poziva

  • osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema.

Predmet Poziva

  • uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

19.2.2018. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta sredstava “Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti”, referentna oznaka: KK.08.1.1.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga Izmjena Poziva kojom se mijenja inicijalno procijenjeno trajanje razdoblja provedbe projekta na najdulje 40 mjeseci od dana kada je posljednja strana potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Izmjene su napravljene u Uputama za Prijavitelje i Prilogu 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete. Dodatno, izmijenjena je predmetna dokumentacija u svrhu dodavanja mogućnosti Izjave Prijavitelja kojom jamči da će za vrijeme trajanja projekta, a prije početka aktivnosti za koje dokumenti preduvjet, ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za predviđene infrastrukturne radove, u skladu s nacionalnim propisima.

Dokumentacija:

II. Izmjena Poziva – paket dokumentacije

 

01.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti, referentna oznaka: KK.08.1.1.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena Prva izmjena Poziva kojom se između ostalog izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 9. rujan 2016. godine.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: OHBP@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Documentation

II_Izmjena_Poziva.zipDatum: 19.2.2018.

Upute za prijavitelje


Prva izmjena poziva
Datum: 29.11.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 29.11.2017.

Competent institution

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Subscribe to this tender and we'll email you when thers the change in the tender.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X