Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
12. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Work
Broj ugovora
-
Naziv tvrtke ili organizacije
Turistička zajednica Grada Siska
Grad
Sisak

Niste potvrdili recaptchu

Nabava radova za konstrukcijsku obnovu zgrade Malog kaptola, Rimska 13a, 44000 Sisak, k.č.br:950/2, k.o. Sisak Stari, koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4126.

Rok za dostavu ponuda
23. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.2.03.0022
Naziv tvrtke ili organizacije
DIV GRUPA d.o.o.
Grad
Samobor

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je „Osnovni materijal (repromaterijal) s pripadajućim elementima trupa“ – ponovljeni postupak 6, samo za grupu 2. Provlake.
Roba se nabavlja za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022, u sklopu Poziva Podrška razvoju Centara kompetencija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku, u Prilogu III. Ostali tehnički uvjeti i u točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje.
/
Subject-matter of the procurement is “Basic material (raw material) with associated hull elements” – repeated procedure 6, only for Lot 2 Manholes.
The goods are procured for the needs of the project KK.01.2.2.03.0022, CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost (Center of competence for advanced mobility), within the Call Podrška razvoju Centara kompetencija, funded by the European Regional Development Fund. The procurement subject-matter details are in Annex II the Cost Sheet and Annex III. Other technical requirements and in point 2.4. of Tender Documentation.

Rok za dostavu ponuda
13. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0127
Naziv tvrtke ili organizacije
Brodograđevna industrija Split d.d.
Grad
Split

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je „Podvodna svijetla“. Roba se nabavlja za potrebe IRI projekta KK.01.2.1.02.0127 Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova, u sklopu Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku i u točki 2.4. Poziva na dostavu ponuda.
/
Subject-matter of the procurement is “Underwater lights“. The goods are procured for the needs of the IRI project KK.01.2.1.02.0127 Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova (Development of a passenger sailing ship with zero exhaust emissions), within the Call to Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, funded by the European Regional Development Fund.
The subject of procurement details are in Annex II Cost Sheet and in point 2.4. of Call for Tenders.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X