Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
30. 11. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0342
Naziv tvrtke ili organizacije
Brodograđevna industrija Split d.d.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je Oprema interijera. Grupe predmeta nabave su: 1. Toplinska i protupožarna izolacija 2. Podni paneli 3. Kormilarska stolica Roba se nabavlja za potrebe IRI projekta KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda, u sklopu Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku, Prilogu IV Plan izolacije i u točki 2.4. Poziva na dostavu ponude. / Subject-matter of the procurement is Equipment for interior. Procurement subject-matter lots are: 1. Thermal and fire insulation 2. Floor panels 3. Helmsman’s chair The goods are procured for the needs of the IRI project KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda (Development of autonomous unmanned multipurpose ship), within the Call to Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, funded by the European Regional Development Fund. The subject of procurement details are in Annex II Cost Sheet, Annex IV Insulation Plan and in point 2.4. of Call for Tenders.

Rok za dostavu ponuda
30. 11. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.08.2.1.16.0041
Naziv tvrtke ili organizacije
AT d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i usluge
Grad
Petrinja

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je dobava, instalacija i puštanje u rad samoposlužne autopraonice na čestici k.č.br. 979 (4874/3) k.o. Petrinja, u vlasništvu poduzeća AT d.o.o. na adresi Sisačka 117, Petrinja, a prema pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/21-01/000034, URBROJ: 2176-6-07/2-22-0021 izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti pri Gradu Petrinji.

Detaljni opis samoposlužne autopraonice propisan je Glavnim projektom Z.O.P: AP-PT i pripadajućim troškovnikom.

Radi se o ponovljenom postupku nabave za Grupu 2 iz Poziva na dostavu ponude evidencijskog broja 02-2023 objavljenog 12. travnja 2023. godine na stranici strukturnifondovi.hr.

Svi potrebni građevinski radovi koji prethode dobavi, instalaciji i puštanju u rad samoposlužne autopraonice su izvedeni.

Tehničke specifikacije, opis posla kao i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave naveden je u troškovniku koji je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 3) i Glavnom projektu Z.O.P: AP-PT glavnog projektanta Milenko Grubić, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1082 i koji sadržava šest mapa, a koji je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda (Prilog 5 – Glavni projekt).

Predmet nabave iz ovog Poziva nije podijeljen u grupe.
Predmet nabave predstavlja jednu jedinstvenu funkcionalnu tehničku i tehnološku cjelinu i
s odabranim ponuditeljem će sklopiti jedan ugovor za cjeloviti predmet nabave.

Rok za dostavu ponuda
27. 11. 2023.
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0342
Naziv tvrtke ili organizacije
Brodograđevna industrija Split d.d.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je Sustavi za otkrivanje i gašenje požara. Ovaj postupak nabave se provodi samo za grupu 2 – Sustav za gašenje požara u strojarnicama. Roba se nabavlja za potrebe IRI projekta KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda, u sklopu Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
– faza II, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku, Prilogu IV Nacrt_Drawing_S-815-401, Prilogu V Nacrt_Drawing_E-811-601 i u točki 2.4. ovog Poziva.
/
Subject-matter of the procurement is Fire detection and extinguishing systems. This procedure is only for lot 2 – Fire-fighting system for engine room. The goods are procured for the needs of the IRI project KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda (Development of autonomous unmanned multipurpose ship), within the Call to Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, funded by the European Regional Development Fund.The subject of procurement details are in Annex II Cost Sheet, Annex IV Nacrt_Drawing_S-815-401, Annex V Nacrt_Drawing_E-811-601 and in point 2.4. of Call for Tenders.

Rok za dostavu ponuda
07. 12. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Goods
Broj ugovora
KK.01.2.2.03.0022
Naziv tvrtke ili organizacije
DIV GRUPA d.o.o.
Grad
Samobor

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je „Cijevi i izolacija cijevi za rashladno postrojenje“. Postupak je samo za grupu 1 Cijevi za rashladno postrojenje. Roba se nabavlja za potrebe projekta CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost, KK.01.2.2.03.0022, u sklopu Poziva Podrška razvoju Centara kompetencija, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku i u točki 2.4. Dokumentacije za nadmetanje.
/
Subject-matter of the procurement is “Pipes and pipe insulation for chiller plant”. The procedure is only for lot 1 Pipes for cooling plant. The goods are procured for the needs of the project KK.01.2.2.03.0022, CEKOM – Centar kompetencija za naprednu mobilnost (Center of competence for advanced mobility), within the Call Podrška razvoju Centara kompetencija, funded by the European Regional Development Fund. The procurement subject-matter details are in Annex II Cost Sheet and in point 2.4. of Tender Documentation.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X