Financijski instrumenti (FI)

 

Financijski instrumenti predstavljaju novi način korištenja sredstava fondova Europske unije, a dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova rizičnog kapitala.

FI su povratna sredstava dostupna iz ESI fondova namijenjenih hrvatskom tržištu te su jedan od najučinkovitijih načina korištenja financijskih resursa radi ostvarivanja razvojnih ciljeva.

Iz financijskih instrumenata, primatelji mogu dobiti kredite po kamatama daleko nižim od uobičajenih kredita komercijalnih banaka, te vrlo povoljne garancije, a mlada i inovativna poduzeća mogu dobiti prijeko potrebna ulaganja u vlasnički kapital. Primateljima u RH, financijski instrumenti pojednostavljuju pristup ESIF sredstvima zbog bitno manjih administrativnih zahtjeva.

Temeljem analiza tržišnog stanja izrađene su Ex ante procjene koje su opravdale uvođenje financijskih instrumenata u Hrvatskoj. Utvrđeno je 10 operacija koje će biti provedene putem financijskih instrumenata te na taj način ukloniti postojeći tržišni nedostatak.

Trenutno se provodi deset financijskih instrumenata, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK) koje provode Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) i Europski investicijski fond (EIF).

HBOR trenutno provodi 4 financijska instrumenta:

ESIF Krediti za rast i razvoj iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“ OPKK. Radi se o većim investicijskim kreditima s niskim kamatnim stopama i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

Na poveznici se nalazi popis ugovorenih ESIF Kredita za rast i razvoj.

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za javne zgrade iz Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK. Ovi ESIF Krediti namijenjeni su financiranju ulaganja u energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje.

Na poveznici se nalazi popis ugovorenih ESIF Kredita za energetsku učinkovitost za javne zgrade.

ESIF Krediti za javnu rasvjetu iz Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK. ESIF krediti za javnu rasvjetu formirani su s ciljem podupiranja ostvarenja energetskih ušteda u sustavima javne rasvjete koje će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije od minimalno 50%.

Na poveznici se nalazi popis ugovorenih ESIF Kredita za javnu rasvjetu.

ESIF Krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike iz Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK. Cilj ovog financijskog instrumenta je smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije.

HAMAG-BICRO vrlo uspješno provodi 5 financijskih instrumenata iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“ OPKK:

ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo,

ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope,

ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope,

ESIF Mikro zajmovi i

ESIF Mali zajmovi.

Na poveznicama se nalaze uspješno financirani projekti kroz proteklo razdoblje:

Popis isplaćenih ESIF zajmova

Popis izdanih ESIF jamstava

„EIF provodi financijski instrument ESIF Fond rizičnog kapitala. Ovaj financijski instrument je usmjeren na ranije faze ulaganja za inovativne poduzetnike u tehnološkim sektorima sa visokim potencijalom rasta, poglavito u one sektore koji su identificirani u Strategiji pametne specijalizacije RH.

EIF je u natjecateljskom postupku, putem Javnog poziva za iskazivanje interesa za odabir upravitelja ESIF Fonda rizičnog kapitala iz lipnja 2018., odabrao Fil Rouge Capital za Upravitelja fonda koji će moći uložiti 42 milijuna eura u čitav spektar poduzetnika početnika, od najranije faze inkubacije, preko akceleracije i konačno do faze rasta i inozemne ekspanzije.

Fond se sastoji od dvije komponente, odnosno od akceleratorskog programa posvećenog inovativnim start-upovima koji imaju samo poslovnu ideju (Start-up škola) ili prototip (Akcelerator), te vlasničkih ulaganja (VC) namijenjenih tvrtkama koje već posluje i imaju prve kupce (scale up), a koji su već prošli ranu fazu razvoja. Akcelerator će imati na raspolaganju više od 9 milijuna eura, VC dio će iznositi oko 33 milijuna eura i više, ovisno o privučenom privatnom kapitalu koji će se ulagati paralelno s EU sredstvima.

Prijave su već otvorene za obje komponente, a prva generacija Start-up škole i Akceleratora započinje u rujnu 2019.

Prijave i detaljnije informacije dostupne su ovdje.“

S obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

U nastavku se nalaze Ex ante procjene temeljem koji se provode financijski instrumenti s ciljem uklanjanja postojećeg tržišnog jaza:

Ex-ante procjena – PO4 (na engleskom jeziku)

Sažetak Ex-ante procjene – PO4

Ex-ante procjena – PO3 (na engleskom jeziku)

Sažetak Ex-ante procjene – PO3

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X