Informacije o edukacijamaEdukacije u organizaciji ostalih institucija – page

Korisnici bespovratnih sredstava financiranih iz strukturnih instrumenata

Edukacije u organizaciji ostalih institucija

Korisnici bespovratnih sredstava financiranih iz strukturnih instrumenata

SAFU u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 od 2014. godine organizira radionice za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u nadležnosti SAFU koji su u provedbi. Radionice se održavaju u SAFU prema potrebi pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a najmanje 2 puta tijekom trajanja projekta. Osim u svojim prostorijama, SAFU nekoliko puta godišnje održava i regionalne radionice diljem Hrvatske.

Na edukacijama se obrađuju teme poput provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima, vidljivosti, informiranja i komunikacije projekta, pripreme dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka javne nabave za naručitelje koji jesu i koji nisu obveznici ZJN, financijskog upravljanja projektom, upravljanje nepravilnostima i sl.

SAFU je održao preko 180 edukacija za svoje korisnike iz 80-ak različitih Poziva.

Tko se može prijaviti?

Radionice za korisnike u okviru pojedinih javnih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava  održavaju se kontinuirano, a na svaku radionicu korisnici će biti pravovremeno pozvani s detaljnim uputama o načinu i roku za prijave.

Više informacija

Izobrazba u području javne nabave

Program izobrazbe u području javne nabave

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva od 18. listopada 2018. godine, KLASA: UP/I-406-01/12-01/13, URBROJ: 526-06-01-02-02/1-18-23, evidencijski broj 20 iz Registra nositelja programa, organizira Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati.

Redovito usavršavanje u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave i prvenstveno je namijenjen SAFU zaposlenicima.

Tko se može prijaviti?

Program izobrazbe je trenutno namijenjen djelatnicima SAFU.

Više informacija

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X