Provedena vrednovanja

Vrednovanje učinka Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Završno izvješće

Objedinjeno izvješće o vrednovanju pet intervencijskih planova i Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Završno izvješće

Vrednovanja sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanje horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava za sve prioritetne osi.

Završno izvješće

Executive summary

Pregled ključnih značajki vrednovanja


Vrednovanje učinka Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Završno izvješće

Executive summary


Ugovor o izvršenju usluge za MRRFEU u ulozi upravljačkog tijela Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija' za izradu višekriterijske analize za Prioritetnu os 4 OPKK

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“ OPKK 2014. – 2020.

Završno izvješće


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X