Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EASI – Employment and Social Innovation)

PRORAČUN PROGRAMA – 919,5 milijuna eura


CILJ

Novi program Zapošljavanje i socijalne inovacije za cilj ima podržati napore država članica u osmišljavanju i provedbi zapošljavanja i socijalnih reformi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kroz koordinaciju politika aktivnog zapošljavanja te analizu i razmjenu dobrih praksi. Program integrira i proširuje tri postojeća programa: Progress, EURES i Europski instrument za mikrofinanciranje te čini 4. stup europske inicijative za zapošljavanje i socijalno uključivanje 2014.-2020. uz Europski socijalni fond, Fond europske pomoći za najugroženije i Europski fond za prilagodbe globalizaciji.

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini EU-a, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta

Glavni ciljevi Programa su:

AKTIVNOSTI

  1. Prikupljanje (statističkih) podataka, priprema anketa, analiza, studija, izvještaja
  2. Vršenje evaluacije i procjena utjecaja, diseminacija rezultata
  3. Razmjena dobrih praksi, inovativnih pristupa i iskustava
  4. Sudjelovanje na seminarima, konferencijama, priprema izvještaja, edukativnog materijala
  5. Razvoj i održavanje informacijskog sustava
  6. Izgradnja kapaciteta tijela javne uprave i razmjena službenika između zemalja članica programa
  7. Razvoj ciljanih programa mobilnosti
  8. Podrška mikrofinanciranju i socijalnim poduzećima i dr.

POTENCIJALNI KORISNICI

Program je namijenjen nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, visokoškolskim institucijama, istraživačkim institutima, nacionalnim statističkim uredima te medijima.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Luka Rajčić, pomoćnik ministra

Kontakt:

Lovrenka Brajković Bulat

01 3696 463;

lovrenka.bulat-brajkovic@mrms.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X