Natječaji

Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

Status

Otvoren
Od 13.03.2018.
Do 02.09.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Vrijednost natječaja

328.800.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Svrha ovog Poziva: Svrha, odnosno cilj, poziva su radovi dogradnje, rekonstrukcije, obnove i prilagodbe prostora veteranskih centara i nabava opreme za četiri veteranska centra u Šibeniku, Petrinji, Daruvaru i Sinju te u iznimnim slučajevima izgradnja na navedenim lokacijama.

Predmet ovog Poziva: Predmet ovog Poziva je provedba aktivnosti u području infrastrukturnih ulaganja koja će omogućiti rad na povećanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva ratnih veterana, njihovih obitelji i civilnih žrtava Domovinskog rata.

Sažetak: Ovaj je Poziv pokrenut u okviru OPKK-a financiranog sredstvima ESIF fondova, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a4 Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata. Predviđena operacija unutar specifičnog cilja 9a4 je projekt Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj, a komplementarna je sa specifičnim ciljevima Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. na način da se operacije koje će se financirati iz OPKK odnose na aktivnosti izgradnje i opremanja veteranskih centara, dok će operacije iz OPULJP-a biti usmjerene na programske aktivnosti veteranskih centara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 328.800.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Za sve dodatne informacije o objavljenom pozivu i popratnoj dokumentaciji molimo posjetite portal eFondovi.

 

IZMJENE POZIVA

Obavijest o III. izmjeni Poziva (23.7.2019.)

Trećom izmjenom poziva Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije napravilo je ispravku tehničke prirode u sustavu eFondovi vezano uz popunjavanje Prijavnog obrasca.

Izmjena se odnosi na izračun troškova osoblja te primjenu fiksne stope pri izračunu neizravnih troškova, što je na ovaj način usklađeno s dokumentacijom Poziva odnosno s Uputama za prijavitelje.
Upute za prijavitelje i cjelokupna natječajna dokumentacija Poziva ostaje neizmijenjena te se primjenjuje objavljena dokumentacija druge izmjene poziva objavljena 30. svibnja 2019. godine na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova
www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr.

Obavijest o II. izmjeni Poziva

Obavještavamo da je dana 30. svibnja 2019. nastupila druga izmjena Poziva.
Detalji izmjene odnose se:
– na ukupni iznos bespovratnih sredstava na Pozivu i
– na rok za dostavu projektne prijave.

Prva izmjena Poziva – dopuna dokumentacije

Obavještavamo da je dana 15. siječnja donesena Odluka o prvoj izmjeni Poziva.
Detalji izmjene dokumentacije Poziva nalaze se u prilogu obavijesti (I. izmjena Poziva – popis izmjena)

I. izmjena Poziva – popis izmjena

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X