Natječaji

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Status

Otvoren
Od 04.05.2018.
Do 16.08.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja

76.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Prihvatljivi Prijavitelji: 

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

Za komponentu 1

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za komponentu 2

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 700.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove

Specifični ciljevi:

Komponenta 1.

Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Komponenta 2.

Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti dostavljena elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf.info@mrms.hr.

Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici predmetnog Poziva, najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima sukcesivno objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici sve do najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje;

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Dokumentacija

ND-Tematske mrežeDatum: 4.5.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Nadležna institucija

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X