Natječaji

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja

80.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Prihvatljivi Prijavitelji: 

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 80.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 70.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

Za komponentu 1

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za komponentu 2

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 700.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove

Specifični ciljevi:

Komponenta 1.

Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Komponenta 2.

Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti dostavljena elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima sukcesivno objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici sve do najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Informativne radionice:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., ovim putem poziva sve potencijalne prijavitelje i partnere za informativnu radionicu za Komponentu 2, koja će se održati 4. srpnja 2018. godine, u Zagrebu, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 (6. kat, dvorane A i B) s početkom u 10,00 sati.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da se prijave za sudjelovanje na informativnoj radionici na e-mail adresu esf.info@mrms.hr s naznakom „SOCIJALNI DIJALOG – PRIJAVA ZA INFO RADIONICU“ najkasnije do 1. srpnja 2018. godine. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta dvorane (80 osoba).

Informativne radionice:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sektorski nadležno tijelo i Posredničko tijelo razine 2, i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., ovim putem pozivaju sve potencijalne prijavitelje i partnere za informativne radionice za Komponentu 1 koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

– 12. rujna 2018. godine u Zagrebu, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 (6. kat, dvorane A i B) s početkom u 12,00 sati

– 13. rujna 2018. godine u Osijeku, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ulica Hrvatske Republike 26, s početkom u 12,00 sati

– 14. rujna 2018. godine u Rijeci, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ulica žrtava fašizma 2, s početkom u 12,00 sati

– 17. rujna 2018. godine u Splitu, u Regionalnoj podružnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Osječka 16, s početkom u 12,00 sati

Napomena: O točnom mjestu i vremenu održavanja informativnih radionica potencijalni će prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni.

Rokovi za prijavu na informativne radionice:

– 10. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Zagrebu

– 11. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Osijeku

– 12. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Rijeci

– 13. rujna 2018. godine – Informativna radionica u Splitu

Za sudjelovanje na informativnim radionicama potrebno je ispuniti Prijavni obrazac.

Napomena: Broj sudionika na radionici je ograničen te je uputno sudjelovanje ograničiti na jednog do najviše dva predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji će poslati prijavu bit će povratno obaviješteni o njezinom statusu. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno.

VAŽNO! Dana 20. srpnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je  prvu izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijaviteljePosebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaObrasca 2 i Predloška adresiranja paketa-omotnice, dostupni su za preuzimanje pri dnu liste dokumenata.

VAŽNO! 07.08. 2018. objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 04.05. do 17.06. 2018.

VAŽNO! Dana 20. rujna 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava produžilo je rok za dostavu projektih prijedloga do 15. listopada 2018. godine i objavilo drugu izmjenu natječajne dokumentacije. Dokument s evidentiranim izmjenama i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje dostupni su za preuzimanje pri dnu liste dokumenata.

VAŽNO! Dana 28.9.2018. objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora od 18.06. do 25.07.2018.

VAŽNO! Dana 09.10.2018. objavljen je treći dio Pitanja i odgovora od 26.07. do 02.10.2018.

VAŽNO! Dana 10.10.2018. objavljena je nadopuna trećeg dijela Pitanja i odgovora od 26.07. do 02.10.2018.

VAŽNO! Dana 25. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja u okviru Komponente 2 za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! Dana 11. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., odobrilo je povećanje financijske omotnice za Komponentu 1 na 73.682.444,15 HRK.

VAŽNO! Dana 2. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je drugu Odluku o financiranju za 21 projekt uspješnih prijavitelja u okviru Komponente 1 za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X