Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Status

Zatvoren
14.02.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Vrijednost natječaja

400.900.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

 

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti  gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.
Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Prihvatljive aktivnosti ovog Poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti, nabava bicikala).
Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).
Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:
Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr
Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja.
Sva pitanja možete pregledati na poveznici: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425

Informativne radionice:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. poziva Vas na Informativne radionice za Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena” koje će se održati prema sljedećem rasporedu:
Metković, 10.srpnja 2017., Hotel Narona, Trg Kralja Tomislava 1, 14.30 – 16:30 sati
Imotski, 11.srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 09:30 – 11.00 sati
Split, 11.srpnja 2017., ExZenta – Dom za starije i nemoćne osobe, Ivana pl. Zajca 2, 14:00 – 16:00 sati
Sinj, 12. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Sinja, Dragašev prolaz 10, 21230, Sinj* 10:00 – 12:00 sati
Knin, 12. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Zvonimirova 36, 14:00 – 16:00 sati
Šibenik, 13. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 10:00 – 12:00 sati
Zadar, 13. srpnja 2017., IMPACT, Put Stanova bb, 14:00 – 16:00 sati
Gospić, 14. srpnja 2017., KIC Kulturno Informativni Centar Gospić, Budačka 12, 12:00 – 14:00 sati
Novska, 17. srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište (Gradska galerija), Trg dr. Franje Tuđmana 2, 10,00 – 12,00 sati
Požega, 17. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, 14,00 – 16,00 sati
Slavonski Brod, 18. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Matije Mesića 9, 10,00 – 12,00 sati
Županja, 18. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Mjesto održavanja radionice bit će definirano naknadno
Vukovar, 19. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Mala vijećnica županije, Županijska 9
Vinkovci, 19. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Gradska vijećnica, Bana Jelačića 1
Osijek, 20. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
Beli Manastir, 20. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica grada, Imre Nagyja 2d
Virovitica, 21. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Vijećnica grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1
Bjelovar, 21. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica, Trg Eugena Kvaternika 2
Ravna Gora, 21. kolovoza 2017., 12:00 – 14:00 – Dom kulture Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 138
Karlovac, 25. kolovoza 2017., 14:00 – 16:30 – Gradska vijećnica grada Karlovca, Banjavčićeva 9
Radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima, jedinicama lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije te njihovim partnerima na projektu, kao i svim zainteresiranim dionicima. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak obvezno potvrde putem Google obrasca https://goo.gl/forms/JMyLulgOqxjEQfW82

* Ministarstvo zadržava pravo izmjene lokacije održavanja, o čemu će svi potencijalni korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

VAŽNO!! 24. 07. 2017. Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

VAŽNO!! 24.07. 2017. Objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 02.07. do 09.07. 2017.
OBAVIJEST 26.07.2017. Objavljena je prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 24. srpnja 2017. godine.
VAŽNO!! 28.07.2017. Objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora od 10.07. do 14.07.2017.
VAŽNO!! 03.08.2017. Objavljen je treći dio Pitanja i odgovora od 15.07. do 23.07.2017.
VAŽNO!! 10.08.2017. Objavljen je četvrti dio Pitanja i odgovora od 24.07. do 30.07.2017.
VAŽNO!! 17.08.2017. Objavljen je peti dio Pitanja i odgovora od 31.07. do 06.08. 2017.
VAŽNO!! 23.08.2017. Objavljen je šesti dio Pitanja i odgovora od 07.08 do 13.08.2017.
VAŽNO!! 30.08.2017. Objavljen je sedmi dio Pitanja i odgovora od 14.08. do 20.08.2017.
VAŽNO!! 06.09.2017. Objavljen je osmi dio Pitanja i odgovora od 21.08. do 27.08.2017.
VAŽNO!! 14.09.2017. Objavljen je deveti dio Pitanja i odgovora od 28.08. do 07.09.2017.
VAŽNO!! 18.09.2017. Objavljen je deseti dio Pitanja i odgovora od 08.09. do 13.09.2017.

VAŽNO!! 06.03.2018. objavljen je jedanaesti dio Pitanja i odgovora od 15.02. do 26.02.2018.

VAŽNO!! 12.03.2018. objavljen je dvanaesti dio Pitanja i odgovora od 27.02. do 05.03.2018.

VAŽNO!! 23.03.2018. objavljen je trinaesti dio Pitanja i odgovora od 06.03. do 12.03.2018.

 

VAŽNO!! 13.09.2017. Obavijest o obustavi poziva na određeno vrijeme
Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točki 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme.
Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO!! 31.10.2017. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“
Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 19. siječnja 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.
VAŽNO! OBJAVA PRVE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 03. studenog 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za 22 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“.  Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem  popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA DRUGE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 17. studenog 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je drugu Odluku o financiranju za 20 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA TREĆE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 05. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je treću Odluku o financiranju za 15 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA ČETVERTE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 13. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je četvrtu Odluku o financiranju za 11 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA PETE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 27. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je petu Odluku o financiranju za 7 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA ŠESTE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 09. siječnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je šestu Odluku o financiranju za 7 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA SEDME ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 17. siječnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je sedmu Odluku o financiranju za 11 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO!! 19.01.2018. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 14. veljače 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.). Isto je nužno zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije još u potpunosti okončan. Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge, donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! OBJAVA OSME ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 01. veljače 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je osmu Odluku o financiranju za 9 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

13.02.2018.VAŽNO!
Primite na znanje da je obustava predmetnog Poziva na snazi zaključno do kraja dana 14. veljače 2018. godine (uključujući i cijeli taj dan).

14.02.2018.VAŽNO!

Dana 14. veljače 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 599.100.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv “Zaželi-Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05.) iznosi ukupno 1.000.000.000,00 kn.

Slijedom navedenoga objavljena je Izmjena natječajne dokumentacije koju možete pronaći pod dokumentacijom Poziva.

Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 15. veljače 2018. godine od 00:00:01 sati.

VAŽNO! OBJAVA DEVETE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 14. veljače 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je devetu Odluku o financiranju za 1 projekt uspješnog prijavitelja za kojeg je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA DESETE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 27. veljače 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je desetu Odluku o financiranju za 2 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA JEDANAESTA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 2. svibnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je jedanaestu Odluku o financiranju za 1 projekt uspješnog prijavitelja za kojeg je postupak dodjele završen  u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO!! 15.03.2018. OBAVIJEST O OBUSTAVI POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA -„ZAŽELI –PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

 Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, (broj poziva: UP.02.1.1.05.), odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 105% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, Točka 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme.

 Obustava Poziva započinje dana 15. ožujka 2018. godine u 16:00 sati i traje zaključno do kraja dana 14. srpnja 2018. godine (uključujući cijeli taj dan).

 Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja obustave Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva.

 

VAŽNO! DONESENA DVANAESTA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 14. svibnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvanaestu Odluku o financiranju  za 4 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA TRINAESTA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 23. svibnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je trinaestu Odluku o financiranju za 11 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ČETRNAESTA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 25. svibnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je četrnaestu Odluku o financiranju  za 22 projekta uspješnih prijavitelja  za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 12. lipnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je petnaestu Odluku o financiranju za 11 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 29. lipnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je šesnaestu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

 

VAŽNO!! 12.07.2018. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 30. rujna 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 11. srpnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je sedamnaestu Odluku o financiranju za 15 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 31. srpnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je osamnaestu Odluku o financiranju za 5 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 13. kolovoza 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je devetnaestu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 03. rujna 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvadesetu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je dvadeset i prvu Odluku o financiranju za 10 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Dokument je dostupan za preuzimanje u popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO!! 28.09.2018. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 31. prosinca 2018. godine (uključujući cijeli taj dan) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 12. listopada 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvadeset i drugu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 29. listopada 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvadeset i treću Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 23. studenoga 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvadeset i četvrtu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO!! 28.12.2018. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 31. ožujka 2019. godine (uključujući cijeli taj dan) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 10. siječnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je dvadeset i petu Odluku o financiranju za 10 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

DONESENA 26. ODLUKA O FINANCIRANJU 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je 06. veljače 2019. godine dvadeset i šestu Odluku o financiranju za 10 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija i Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.

 

DONESENA 27. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 20. veljače 2019. godine, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je dvadeset i sedmu Odluku o financiranju za 9 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

DONESENA 28. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 21. veljače 2019. godine, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je dvadeset i osmu Odluku o financiranju za 1 projekt u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

DONESENA 29. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 26. ožujka 2019. godine, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je dvadeset i devetu Odluku o financiranju za 9 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO!!  29.03.2019. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 30. rujna 2019. godine (uključujući cijeli taj dan) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također, molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

DONESENA 30. ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je tridesetu Odluku o financiranju za 9 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija i Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.

 

DONESEN VAŽNO! 07. lipnja 2019. godine – OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavljuje kako je, slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga te zaprimljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga, odlučilo o povećanju dostupnih financijskih sredstava za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.) za iznos potreban za financiranje projektnih prijedloga koji se nalaze na rezervnoj listi, čime ukupna financijska alokacija za Poziv iznosi više od milijardu kuna. Nakon dovršetka faze procjene kvalitete svih projektnih prijedloga s rezervne liste, bit će poznat konačan iznos alociranih financijskih sredstava.

Povećanjem dostupnih financijskih sredstava, odnosno financiranjem svih uspješnih projekata koji se nakon dostavljenog Izvješća o procjeni kvalitete projektnih prijedloga nalaze na rezervnoj listi, izravno će se utjecati na zapošljavanje pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. U okviru ovog programa, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im, po završetku rada na projektu, omogućiti veću zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

 

DONESENA 31. ODLUKA O FINANCIRANJU

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je trideset i prvu Odluku o financiranju za 3 projekta u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

 Više informacija i Odluka o financiranju nalaze se OVDJE.

VAŽNO!! 27.09.2019. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine (uključujući cijeli taj dan) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također, molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO!! 23.12.2019. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 14. veljače 2020. godine (uključujući cijeli taj dan) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također, molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO! DONESENA 32. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 16. siječnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je trideset i drugu Odluku o financiranju za 28 projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO!! 14.02.2020. Obavijest o zatvaranju Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“

Zbog završetka evaluacije svih zaprimljenih projektnih prijedloga i iscrpljenja financijske omotnice, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, istekom trenutne obustave Poziva objavljuje zatvaranje otvorenog trajnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Dokumentacija

Odluka-o-financiranju-br.-8_Zaželi.pdf


Odluka_o_financiranju_br.8_Zaželi
Datum: 9.2.2018.

Obrazac 3 Izjava PartneraDatum: 11.12.2017.

Prilog 2 Posebni uvjetiDatum: 11.12.2017.

Prilog 3 Nabava za NOJNDatum: 11.12.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 11.12.2017.

Prilog 2 Posebni uvjetiDatum: 11.12.2017.

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X