Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Status

Otvoren
Od 30.06.2017.
Do 31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Vrijednost natječaja

400.900.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.
Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti  gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.
Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.
Prihvatljive aktivnosti ovog Poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti, nabava bicikala).
Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).
Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:
Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr
Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja.
Sva pitanja možete pregledati na poveznici: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425

Informativne radionice:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. poziva Vas na Informativne radionice za Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena” koje će se održati prema sljedećem rasporedu:
Metković, 10.srpnja 2017., Hotel Narona, Trg Kralja Tomislava 1, 14.30 – 16:30 sati
Imotski, 11.srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 09:30 – 11.00 sati
Split, 11.srpnja 2017., ExZenta – Dom za starije i nemoćne osobe, Ivana pl. Zajca 2, 14:00 – 16:00 sati
Sinj, 12. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Sinja, Dragašev prolaz 10, 21230, Sinj* 10:00 – 12:00 sati
Knin, 12. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Zvonimirova 36, 14:00 – 16:00 sati
Šibenik, 13. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 10:00 – 12:00 sati
Zadar, 13. srpnja 2017., IMPACT, Put Stanova bb, 14:00 – 16:00 sati
Gospić, 14. srpnja 2017., KIC Kulturno Informativni Centar Gospić, Budačka 12, 12:00 – 14:00 sati
Novska, 17. srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište (Gradska galerija), Trg dr. Franje Tuđmana 2, 10,00 – 12,00 sati
Požega, 17. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, 14,00 – 16,00 sati
Slavonski Brod, 18. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Matije Mesića 9, 10,00 – 12,00 sati
Županja, 18. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Mjesto održavanja radionice bit će definirano naknadno
Vukovar, 19. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Mala vijećnica županije, Županijska 9
Vinkovci, 19. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Gradska vijećnica, Bana Jelačića 1
Osijek, 20. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
Beli Manastir, 20. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica grada, Imre Nagyja 2d
Virovitica, 21. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Vijećnica grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1
Bjelovar, 21. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica, Trg Eugena Kvaternika 2
Ravna Gora, 21. kolovoza 2017., 12:00 – 14:00 – Dom kulture Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 138
Karlovac, 25. kolovoza 2017., 14:00 – 16:30 – Gradska vijećnica grada Karlovca, Banjavčićeva 9
Radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima, jedinicama lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije te njihovim partnerima na projektu, kao i svim zainteresiranim dionicima. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak obvezno potvrde putem Google obrasca https://goo.gl/forms/JMyLulgOqxjEQfW82

* Ministarstvo zadržava pravo izmjene lokacije održavanja, o čemu će svi potencijalni korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

VAŽNO!! 24. 07. 2017. Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumente možete preuzeti pri dnu stranice.

VAŽNO!! 24.07. 2017. Objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora od 02.07. do 09.07. 2017.
OBAVIJEST 26.07.2017. Objavljena je prezentacija s informativnih radionica, usklađena s izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije od 24. srpnja 2017. godine.
VAŽNO!! 28.07.2017. Objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora od 10.07. do 14.07.2017.
VAŽNO!! 03.08.2017. Objavljen je treći dio Pitanja i odgovora od 15.07. do 23.07.2017.
VAŽNO!! 10.08.2017. Objavljen je četvrti dio Pitanja i odgovora od 24.07. do 30.07.2017.
VAŽNO!! 17.08.2017. Objavljen je peti dio Pitanja i odgovora od 31.07. do 06.08. 2017.
VAŽNO!! 23.08.2017. Objavljen je šesti dio Pitanja i odgovora od 07.08 do 13.08.2017.
VAŽNO!! 30.08.2017. Objavljen je sedmi dio Pitanja i odgovora od 14.08. do 20.08.2017.
VAŽNO!! 06.09.2017. Objavljen je osmi dio Pitanja i odgovora od 21.08. do 27.08.2017.
VAŽNO!! 14.09.2017. Objavljen je deveti dio Pitanja i odgovora od 28.08. do 07.09.2017.
VAŽNO!! 18.09.2017. Objavljen je deseti dio Pitanja i odgovora od 08.09. do 13.09.2017.

VAŽNO!! 13.09.2017. Obavijest o obustavi poziva na određeno vrijeme
Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točki 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme.
Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO!! 31.10.2017. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“
Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 19. siječnja 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.
VAŽNO! OBJAVA PRVE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 03. studenog 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za 22 projekta uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“.  Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem  popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA DRUGE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 17. studenog 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je drugu Odluku o financiranju za 20 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA TREĆE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 05. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je treću Odluku o financiranju za 15 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA ČETVERTE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 13. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je četvrtu Odluku o financiranju za 11 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA PETE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 27. prosinca 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je petu Odluku o financiranju za 7 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! OBJAVA ŠESTE ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 09. siječnja 2018. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je šestu Odluku o financiranju za 7 projekata uspješnih prijavitelja za koje je postupak dodjele završen u okviru Poziva “Zaželi-Program zapošljavanja žena”. Dokument je dostupan za preuzimanje u donjem popisu natječajne dokumentacije.

Dokumentacija

Obrazac 2 Izjava PrijaviteljaDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Obrazac 3 Izjava PartneraDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Korisnički priručnik za prijavni obrazac A dioDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prilog 1 Opći uvjeti ugovoraDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prilog 2 Posebni uvjetiDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prilog 3 Nabava za NOJNDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Upute za prijaviteljeDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Izmjene natječajne dokumentacije_24072017Datum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Upute za prijavitelje_pročišćena verzija_24072017Datum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Odluka_o_financiranju_br.3_Zaželi.pdfDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Odluka_o_financiranju_br.2__Zaželi.pdfDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prva Odluka o financiranju_ZaželiDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prezentacija_Zaželi_usklađena s izmjenama i dopunama od 24072017Datum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Prilog 2 Posebni uvjetiDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Odluka-o-financiranju-br.-4_Zaželi.pdfDatum: 27.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Odluka-o-financiranju-br.5_Zaželi.pdfDatum: 27.12.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Odluka_o_financiranju_br.6__Zaželi.pdfDatum: 9.1.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 215

Pitanja i odgovori

Deseti_dio_pitanja_i_odgovora__od_08.09._do_13.09_2017.docxDatum: 11.12.2017.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 280

Nadležna institucija

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.


X