Natječaji

ITU – Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

Status

Zatvoren
15.10.2020.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.28

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 11.475.000,00 HRK.

 

Vrijednost natječaja

11.475.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Obavijest o potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako je 16. veljače 2021. potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“, referentna oznaka: KK.03.1.2.28.0001.

Izgradnja prometnica Jalševac.pdf

 

Cilj Poziva

Projektom izgradnje prometnica S3, S4 i T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje stupnja aktivacije površine namijenjene za obavljanje poduzetničkih aktivnosti te će se tako izravno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća te unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti na području Urbane aglomeracije Zagreb. Ulaganja u poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete iste nužna su za privlačenje novih investicija i stvaraju mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u sektoru poduzetništva, osobito sektoru malog i srednjeg poduzetništva.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti.

Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 28 mjeseci, a razdoblje provedbe projekta bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelj 

U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelj je Grad Jastrebarsko, OIB: 64942661827.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

  • Aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
  • Aktivnosti izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture – gradnja zajedničke osnovne infrastrukture unutar poduzetničke zone koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Horizontalne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela.

Geografska ograničenja

Projekt se provodi na teritoriju Urbane aglomeracije Zagreb.

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eFondovi unutar roka određenog ovim Pozivom. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 15. listopada 2020. godine.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X