Natječaji

ITU – Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.07.4.2.21

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

32.313.007,94 HRK

Vrijednost natječaja

32.313.007,94 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Povezanost i mobilnost

Sažetak

Obavijest o potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

Obavještavamo Vas kako su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Biciklističke staze urbanog područja
Slavonski Brod“, referentna oznaka:KK.07.4.2.21.

 

DRUGA IZMJENA POZIVA

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod, referentna oznaka: KK.07.4.2.21, objavljenom 10. listopada 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 13. ožujka 2020. godine objavilo drugu izmjenu Poziva kojom se dodaje i mijenja dio teksta u Obrazac 2 Izjava prijavitelja o istinitosti podataka i briše dio teksta u Uputama za prijavitelje.

Dokumentaciju poziva možete pronaći na poveznici.

 

 

IZMJENA POZIVA

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod“, referentna oznaka: KK.07.4.2.21, objavljenom 10. listopada 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 6. studenog 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenja dio teksta Poziva.

Dokumentaciju poziva možete pronaći na poveznici.

 

Cilj Poziva

Cilj poziva je poboljšanje i razvitak infrastrukture za bicikliste UPSB kao alternativne vrste prometa s nultom stopom emisije CO2, čime bi se povećala mobilnost na UPSB.

Svrha Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih prometnica namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na urbanom području, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

 

Ukupno raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 32.313.007,94 HRK.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu, koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva, iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je:

 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 21.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. lipnja 2018. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine. Razdoblje provedbe projekata u okviru Poziva bit će jasno definirano u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (dio koji je Prilog 1. ovih Uputa).

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: JLS s područja UPSB, definirane Odlukom o ustrojavanju urbanog područja Slavonski Brod od 30. listopada 2015. godine (MRRFEU, KLASA: 300-01/15-05/1; URBROJ: 538-06-1-2/016-15-4): Grad Slavonski Brod te Općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Priprema projektne i druge dokumentacije, te ishođenje potrebnih dozvola (kako bi bila prihvatljiva za financiranje, predmetna aktivnost mora biti izravno povezana uz odgovarajuću aktivnost iz točke 2., odnosno prihvatljiva je samo izrada dokumentacije za konkretnu infrastrukturu koju se planira u okviru projekta graditi/prilagođavati/modernizirati).
 2. Izgradnja nove i poboljšanje postojeće infrastrukture za biciklistički promet poput biciklističkih staza, biciklističko-pješačkih staza, biciklističkih traka uz postojeće ceste (proširenje) mješovitog prometa u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
 3. Izgradnja prateće infrastrukture, uređaja i instalacija u svrhu poboljšanja sigurnosti u prometu i povećanja broja korisnika biciklističke infrastrukture
 4. Stručni nadzor radova
 5. Aktivnosti promidžbe i vidljivosti (u skladu s Uputama za informiranje i vidljivost za Korisnike sredstava)
 6. Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka)
 7. Horizontalne aktivnosti (aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela sukladno točki 2.8. ovih Uputa)

 

Geografska ograničenja

Projekt se u potpunosti provodi na području urbanog područja Slavonski Brod.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30.03.2020 godine u 23:59 sati.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12.11.2019. godine u 11:00 sati.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori_1. dioDatum: 19.11.2019.

Pitanja i odgovori_2. dioDatum: 25.11.2019.

Informativne radionice

INFORMATIVNA RADIONICA ZA PRIJAVITELJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Biciklističke staze urbanog područja Slavonski Brod“, koja će se održati u utorak, 29. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji Velike gradske Vijećnice grada Slavonskog Broda , na adresi Vukovarska ulica broj 1.

 

PREZENTACIJE S INFORMATIVNE RADIONICE

Sadržaj informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedlogaBiciklističke staza urbanog područja Slavonski Brod", održane 29. listopada 2019. godine u Slavonskom Brodu, dostupan je na sljedećim poveznicama:

1. Opće informacije o Pozivu

2. Postupak dodjele

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X